Entry # 308 has returned 1 entry

Iwi te tx’ya’n k’onti’l woqelan

[[ʔwiʔ te t͡ʂ’.’jaʔn k’ontiʔl woqe.’lan]] frase yesterday the dog did not run

(Spanish) ayer el perro no corrió