Entry # 318 has returned 1 entry

Chwaq li tz’e’ kirtzaqtla’ aniim

listenloadingplaying

[ʧ͡waq li ts’͡eʔ kir.’ts͡aq.tlaʔ ʔa.’ni:m] frase tomorrow the dog will not run

(Spanish) mañana el perro no correrá