Entry # 317 has returned 1 entry

Chwaq li tz’e’ kirtzaqla’ aniim

listenloadingplaying

[ʧ͡waq li ts’͡eʔ kir.’ts͡aq.laʔ ʔa.’ni:m] frase tomorrow the dog will run

(Spanish) mañana el perro correrá