An example search has returned 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

ababe

(Yoruba) olóògùn [oloogũ]

adan

noun

(Yoruba) àdán [àdã]

akan

listenloadingplaying

noun

akpu (Igbo)

listenloadingplaying

[akpu] noun

(Yoruba) īşū [īşū]

ara

listenloadingplaying

[ara] noun

(Yoruba) ārā [ārā]

ara ule

listenloadingplaying

aze

(Yoruba) àjẹ́ [àʤɛ]

biere

(Yoruba) bèrè [bèrè]

bo

(Yoruba) bọ́ [bɔ]

buegwa

busu

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) olóngbò [olongbò]

didun

(Yoruba) dúdú [dúdú]

duro

(Yoruba) dúró [dúró]

duro

(Yoruba) dúró [dúró]

edogun

(Yoruba) Mẹ́ẹ̀dógún [mɛɛdogũ]

Edumogo

listenloadingplaying

eduwe

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) adìyẹ [ādìyɛ]

eghanye

[eNaje]

eghiran obiren

[eriNa obire~]

eka ẹyẹ

(Yoruba) ekā [ēkā]

ekpukpu

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) ògīrī [ògīrī]

emuren

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) aláǹgbá [alangba]

eran ule

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) ewúrẹ́ [ewúrɛ]

ere

noun

(Yoruba) ìtàn [ìtã]

erin

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) erīn [erīn]

erin

(Yoruba) rẹ́rìn [rẹrĩ]

erinlegwa

(Yoruba) mẹ́rìnlá [mɛrìnlá]

eru

listenloadingplaying

(Yoruba) ẹ̀rù [ɛ̀rù]

eru

(Yoruba) ẹ̀rù [ɛrù]

erun

eyin efifo

eyiyẹ

noun

(Yoruba) ìyẹ́ [ìjɛ]

fo

(Yoruba) fọ̀ [fɔ]

fun

(Yoruba) tú [tú]

gbe

(Yoruba) gbè [gbè]

gwi

(Yoruba) rán [ra͂]

hare

(Yoruba) sáré [sáré]

he wen

(Yoruba) sānwó [sãwó]

iji una

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) īgī ìdáná [īgī idana]

ila

listenloadingplaying

[ilá] noun

(Yoruba) ātā [ātā]

itaba

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) tábà [tábà]

itikun

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) àtàn [àtã]

izo

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) ōjọ́ [ōjɔ́]

keke oku

ko

(Yoruba) kọ́ [kɔ́]

lo

(Yoruba) lọ̀ [lɔ]

mu

(Yoruba) mū [mũ]

mui

(Yoruba) gbémì [gbémì]

obi

(Yoruba) bímọ [bímɔ͂]

ogungun

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) ōgūn [ōgữ]

oka iyara

listenloadingplaying

[ͻkà ìjàrà] noun

(Yoruba) ẹ̀gẹ́ [ɛ̀gɛ́]

oke okuta

listenloadingplaying

oko

listenloadingplaying

[ókó] noun

(Yoruba) okó [okó]

oko eyinle

oku

(Yoruba) òkú [òkú]

okuta

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) ọlọ [ɔlɔ]

oloza

(Yoruba) ọba [ɔbā]

oluku

oma

noun

(Yoruba) ọmọ [ɔmɔ]

omin

listenloadingplaying

[omĩ] noun

(Yoruba) ōmī [ōmī]

omokunrin

noun

(Yoruba) ọmọ ọkùnrin [ɔmɔ ɔkũri͂]

ona

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) ònàn [òna͂]

orin

(Yoruba) ọgọ́rin [ɔgɔri͂]

oru

(Yoruba) ọgọ́rún [ɔgɔorũ]

oru ona merin

(Yoruba) irínwó [iri͂wo]

oruko

noun

(Yoruba) orúkọ [ōrúkɔ]

orumẹ (Igbo)

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) ọ̀gẹ̀dẹ̀ wẹ́wẹ́ [ɔgɛdɛ wɛ́wɛ́]

orun

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) òrùn [òrữ]

oruonamezin

(Yoruba) igbā [Īgbā]

oshi

(Yoruba) òsì [òsì]

otutu

owo udo

owuro

noun

oyan

(Yoruba) dùn [dũ]

oze owuro

pepeye

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) pẹ́pẹ́yẹ [pɛpɛyɛ]

sisu

(Yoruba) ṣūbú [ʃubú]

sun

(Yoruba) yàgbẹ́ [yagbɛ]

ta

(Yoruba) tà [tà]

tito

(Yoruba) tūtọ́ [tutɔ]

titun

uga

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) yàrá [jàrá]

uko

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) īgbá [īgbá]

uko

listenloadingplaying

uko

listenloadingplaying

ukomakpe

listenloadingplaying

ule

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) īlé [īlé]

una

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) īná [īna͂]

uregbe(Edo)

uro

uru

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) ìrù [ìrù]

uza

(Yoruba) jà [dЗa]

ya

yewa

(Yoruba) rántí [ra͂tí]

ze

(Yoruba) jẹ [ʤɛ]

ze

(Yoruba) dáùn [dáũ]

àgbédé

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) ābẹ́rẹ́ [ābɛrɛ]

ẹtu

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) fìlà [fìlà]

ọbẹ

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) ọbẹ̀ [ɔbɛ̀]

ọbẹ

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) òbẹ [ɔ̀bɛ]