An example search has returned 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

ada

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) àdá [àdá]

agban

listenloadingplaying

[agbã̀] noun

(Yoruba) ìjàgbọ̀n [ìdʒàgbɔ͂n]

asoyi titun

awieron

(Yoruba) bùjẹ [búʤɛ]

awo

(Yoruba) Babaláwo [babalawo]

ba miikpe

biere

(Yoruba) bèrè [bèrè]

chacha

(Yoruba) fún [fũ]

da

(Yoruba) dà [dà]

didun

(Yoruba) dúdú [dúdú]

ebo

efifo

egho

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) ōwó [ōwó]

egigan

listenloadingplaying

egwa

(Yoruba) ẹ̀wá [ɛwá]

ehigho

listenloadingplaying

ehiho

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) èéfín [ěfi͂]

erukpe

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) īyānrìn [īja͂ri͂]

erun

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) ọ̀gbẹlẹ̀ [ɔgbɛlɛ]

eta

(Yoruba) ẹ̀tā [ɛtā]

eza

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) ẹjā [ɛdʒā]

ezelegwa

(Yoruba) Mẹ́tàdínlógún [mɛtadi͂logũ]

ezilogbo

(Yoruba) mejilelogun [mejilelogun]

ezin

listenloadingplaying

(Yoruba) òjò [òʤò]

fi

(Yoruba) ran [rɔ͂]

fo

(Yoruba) fò [fò]

fo

(Yoruba) sọ [sɔ]

gbe

(Yoruba) gbẹ [gbɛ]

gun

gwele

(Yoruba) tẹ̀lé [tɛlé]

hare

(Yoruba) sáré [sáré]

he wen

(Yoruba) sānwó [sãwó]

ighoro ngbe

noun

(Yoruba) kóró [kóró]

inan

listenloadingplaying

[ínͻ̃́] noun

(Yoruba) inú [inũ]

ine

(Yoruba) oókān [oóka͂]

ire

(Yoruba) tāyò [tājò]

irinmu

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) kōríkō [kōríkō]

itaba

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) tábà [tábà]

kekeke

ko

(Yoruba) kọ́ [kɔ]

ko

(Yoruba) kọ̀ [kɔ̀]

ko

(Yoruba) kọ́ [kɔ́]

kÒkÒ

(Yoruba) kójọ [kóʤɔ]

ma

(Yoruba) ṣē [ʃe]

makpe

listenloadingplaying

megwalelọgbọ

(Yoruba) ọgbọ̀n [ɔgbɔ͂]

mi

mi akpe

listenloadingplaying

ninnin

(Yoruba) lē [lē]

ode

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) āgbō īlé [āgbō īlé]

ogbe

ogede

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) īlá [īlá]

ogun

(Yoruba) ogún [ōgũ]

ohuwe

(Yoruba) ọlọ́dẹ [ɔlɔdɛ]

oka iyara

listenloadingplaying

[ͻkà ìjàrà] noun

(Yoruba) ọkà [ɔkà]

oluku

Olùkùmi

listenloadingplaying

ona

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) ònàn [òna͂]

onin

onyon

oru ona merin

(Yoruba) irínwó [iri͂wo]

orumẹ (Igbo)

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) ọ̀gẹ̀dẹ̀ wẹ́wẹ́ [ɔgɛdɛ wɛ́wɛ́]

orun

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) òrùn [òrữ]

orun

(Yoruba) sùn [sũ]

ose

(Yoruba) ọ̀rẹ́ [ɔrɛ]

osolobua

ota

(Yoruba) ọgọ́ta [ɔgɔta]

owu

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) òwù [òwù]

owudo

listenloadingplaying

ozin

(Yoruba) ogójì [ogóʤì]

ozo

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) òjò [òdʒò]

pepeye

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) pẹ́pẹ́yẹ [pɛpɛyɛ]

pipon

(Yoruba) pūpā [kpūpā]

ram

listenloadingplaying

ri

(Yoruba) rí [rí]

rire

(Yoruba) fẹ́ràn [fɛ́rã]

rirun

(Yoruba) rùn [rũ]

so

(Yoruba) gbẹ́lẹ̀ [gbɛ́lɛ̀]

sunkwale

(Yoruba) kúnlẹ̀ [kũlɛ]

uchi

(Yoruba) kí [kí]

udi

listenloadingplaying

[udí] noun

(Yoruba) ídì [ídì]

ughogho

ugun

noun

(Yoruba) gúnūgún [gúnũgũ]

ugun

uka ọwọ

listenloadingplaying

[ùka ͻ́wͻ́] noun

(Yoruba) eékọ́nán [eekɔna͂]

uko

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) īgbá [īgbá]

uko omakpe

ukomakpe

listenloadingplaying

urene

listenloadingplaying

usa omi

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) ìkòkò ōmī [ìkòkò ōmī]

usẹ

listenloadingplaying

(Yoruba) īṣẹ́ [īʃɛ]

uwọn

listenloadingplaying

[úwͻ̃́] noun

(Yoruba) ahọ́n [āhõ]

uzo

(Yoruba) ijó [īʤó]

wiwa

(Yoruba) dé [dé]

wiwo

(Yoruba) wúwō [wúwō]

ze

(Yoruba) jẹ [ʤɛ]

àgbédé

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) ābẹ́rẹ́ [ābɛrɛ]

ẹdan

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) ọ̀bọ [ɔbɔ]

ẹghẹn

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) eyīn [ējĩ]

ẹzẹ

listenloadingplaying

noun

(Yoruba) ẹ̀jẹ̀ [ɛ̀dʒɛ̀]