Entry # 692 has returned 1 entry

tyisa

frighten

(Shona) munhu