An example search yadzosera 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

amegulu

amegulu

andikubweni

anditoziba

atoba

adverb

banefhungamuya

nyana

bhuza

bulayiwa

ropa

buvezhuba

bwongo

munyu

chena

noun

chifuba

gore

chigongovi

-tamba

chila

murume

chmuta

-rara

faindi

-zara

ibende

ibheme

igajishaba

iganda

noun

igumbu

igwisilo

Ihalwa

ihobe

noun

ihuta

ilopa

noun

ilulamilo

imali

imbeyu

noun

imbizi

imhepo

imvubu

imvubu

indimi

inhoto

inhunzi

inyenyeji

noun

inyunyu

inzebe

noun

ishato

ishumba

jimbo

komesa

adjective

kuna

kutya

lalana

ese

lebha

loja

-ziva

longela

ruoko

lukuta

lulimi

ma

murume

makandwa

makole

makumimashanunatatu

mamai

mamezwale

mapako

mapepe

masimbe

verb, transitive

matate

matategulu

matategulu

mazhuba

mazhubaose

muka

mweji

nalini

ndibwalo

ndilekejele

ninipa

adjective

nji

nyepa

vhudzi

nyolo

pofumala

shala

kupi

shanunabili

tatu

tenga

apo

tukuku

tukutuku

tuma

-fema

undobolwa

unhu

noun

unji

teererakuzadzisaplaying

noun

unkazwaji

unsha

unsichana

untumbu

noun

ununa

vunika

XXX

XXXXX

XXXXX

yechi

pronoun

yeya

moyo

zhililika

nzara

zhilondakakubona

zhingwanangwana

zwimba

adjective