An example search yadzosera 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

amai

amegulu

atoba

adverb

bakajindobolwa

bakulu

bakwaina

bakwimbi

bala

zhinji

banabechinhukajana

banejibwa

inda

bangija moto

-ona

besana

bhapi

bhatomu!

biliswa

bungana

mudzimai

chamhembe

chifuba

gore

china

chitatu

fa

verb

fuma

fupi

ibhangu

ibo

idama

huruva

igandwa

igukulume

ihapwa

-gwamba, -tonhodza

ijeta

ijinga

imbeyu

imbizho

noun

imbwa

imhandala

impompi

ingwena

inhabi

inhelela

inhwizha

ini

injili

inkunzi

noun

inkunzi

inyenyeji

noun

inzilawa

ishato

isu

pronoun inclusive

iviki

ivubo

izana

izhizha

jimbo

kolwa

china

kubola

kwegula

kwenda

verb

loba

mudzi

longela

ruoko

lutyo

-kora

mabili

machinzebe

mangwanaanditokubona

mapako

mavubo

mazhulwa

michenje

mikwalo

mipyaijo

moto

noun

mwana

mwananhukajana

mwe

mweji wasim

mwempela

numeral

nche

ndichakupaimali

nikama

musana

ninipa

adjective

nji

nyepa

vhudzi

pya

noun

sekulu

tatebakulwana

tategulu

tizha

-reba

tuntabwa

unchibha

noun

unkaji

unkulu

unshana

untupo

vwima

tambo

yechi

pronoun

zwidumbu

zwikunyana

zwilichini

zwitumba

zwitundu

zwizhumbo