Entry # 676 has returned 1 entry

#gopsa

frighten

(Shona) munhu