An example search yadzosera 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

#bvesesesa

-pa

#bvunza

#choka

nyanga

#gaka

iyo

#gula

apo

#jejela, zizila

adjective

#kha

#nenepa

verb

#nyowani

adjective

#takula

-chera, -tukumbam

#tsenga, tafuna

chii

#yimba

-funga

abunyu

akulu

amano

amebzala

an’namwali, atsikana

ana mimba

anyalugwe

ayavu

azimano

azimbuya

azinana

azitiya

aziyavu

bondo

noun

bzinkwanisika

bzinyama

bzizinji

chadidi

chakuyamba

chapewu

chinyi

chongwe

chulu

dazi

dimba

janja

noun

kagone

mhuka

kamba wam’madzi

khanda

noun

kudziwana

mafuta

kugwela

-kwenya, -kwara

kumina

-rara

kuthuma

rutanda

kuwuma

kuwuma

murume

luwale

mabatha

mafuta

noun

makumi manayi

makumi mapfembe

malitsito

maluwa

mano

mapasa

mapompi

masheleni

masimbe

verb, transitive

masuku

ibwe

mazimambo

mbadzo

mbani

minda

minyala

mipsapsayila

misewe

mishowo

mphako

mpheni

munyoka

muti

mvuu

mwamuna

ndaphata minyendo

ng’ango

ngoma

verb, intransitive

nkazi

nkhalamba

nkhuku

nkulu

ntsiye

-tsvuku

ntsomba

noun

ntswanda

nyama

nyanga

noun

nyanga yanzou

nyanja

nyanja

nyoka

nyumba

nzou

peno

phaphilo

tali

adjective

tapsva namphepo

teererakuzadzisaplaying

phrase

tukonokono

rhodhi

ulibe kundiwona dzulo

yinde

zana