An example search yadzosera 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

#bvesesesa

-pa

#bwelela

-nwa

#dzala

adjective

#fa

#fika

#funa

-geza

#gopsa

munhu

#luma

verb

#mbuluka

verb

#phata

gwati

#psaga

-pfupi

#sala

chitaka

#sandza

-kwiza

#sankhula

kupi

#yenda, ndoko

baba

#yikha

huro

adziche

ajenya

alambwe

amayi

apayi

apayi

asekulu

asodzi, magocha

atebzala

athandawude

atiya

ayavu

bzapewu

bzulu

diso

-dema

dzulo udandiwona

dzuwa

gazi

ibva mphepo

inda

idya

nyana

ine

iye

janja

noun

kamba wam’madzi

kamwana kambalawi

khoso

konzekela

bapiro

kuduwala

kugwela

-kwenya, -kwara

kukwenya, kukhwenya

-rutsa

kumadandakucha

kupapatidza, kuphsinya

-rova, -bhura

kuphuphudza

zino

kuphwanyika, kusweka

kuthwa

kuvulika

kuwola

kuyita nthiki

muti

luwale

m’mimba, kuthulula

moto

mabade

mambo

manja

zuva

mapasa

matako

jecha

matalala

matsenga

mbadzo

mbewa

mbizi

mimba

noun

minga

misana

mvura

mphala

muloola

mwala

verb

mwezi

n’chenje

ndebvu

rwizi

ng’ango

ng’ango

ng’ombo

ng’ono

adjective

nin’dziwa

njila, nsewu, mpsampsayila

verb intr.

nkhawa, malilo

aisi

nkhawa, malilo

hutsi

nkucha

nkusha

nomwe

nsana

jenaguru

nthata

ntsiku

ntsisi

verb

nyama

nyuchi

nzilawa

nzondi

phwanya

tasamala

tatenda

ukonde

wentse

zana