An example search yadzosera 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

#fema

ino

#fuchila

pano

#jejela, zizila

adjective

#khala

mvere

#kheli

noun

#kumbuka

-famba

#lewa

verb

#luma

#menya

mudzi

#menya

nyama

#monisa

amai

#phata

ani

#yamba

ndi, ini

abawala

abunyu

alambwe

amano

amayi

anyalugwe

atiya

ayayi, nee

azimano

azimayi

azinana

banja

buntha

bunyu

bvula, khundula

-bata, -pfunda

bzulu

chakuyamba

chiwisi

dongo

noun

dotha

noun

dzuwa

gazi

noun

kamadzi

khoso

kombe

kubisalila

nhenga

kudziwana

mafuta

kufa

verb

kulimba

kunama

vhudzi

kunya

imwe

kuphikika, tokota

kuphsidigika

kupukuta

-taura, -ti

kuthuma

rutanda

kuthwa

kutunda

-dvinya

kuwola

kuwumisa

mabanja

mafigu

makole

makumi manomwe

maluwa

mangwana

verb

mano

manzele

mathambiko

matudzi

gomo

mbava

mibo

minga

mphondolo

mphsayilo

mubo

muloola

mwala

verb

n’chela

n’dima

n’thayi

nayi

nchala

noun

nchenche

nchila

noun

ng’ono

adjective

nkazi

noun

nkazi

nkhala

nkhasa

nkhumba

nthata

nthawa

ntsisi

verb

ntsiyentsiye

-yero

nyama

nyanja

nzukulu

phwanya

shamwali

thambo zawutati

tsamba

noun

tsitsi

noun

tudebvu

denga

uko, apo

utati

utati wa Mulungu

yita wana

imbwa