An example search yadzosera 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

#bva

verb

#fuchila

pano

#funga

rini

#kondwa

#konza

musoro

#kumbuka

-famba

#lewa

verb

#luma

#nyancha

verb

#phata

ani

#sankhula

kupi

#senzeka

tsoka

#takula

-chera, -tukumbam

#tentha, phsa

noun

#wona

verb

#yamba

ndi, ini

abemphemwa

akolo

alumbwana

amano

anyalugwe

apayi

atiya

atsikana

ayayi, nee

aziyavu

bzingasi

chachitatu

chinyi

dzayi

dzayi

dzina

adjective

figu

kambulamatu

kamwana kambalawi

khumi

khumi lamazana

khumi nanayi

khumi naposi

ku, pa

kubadula

-vhima

kubala

murume

kubva m’mimba

nyoka

kubva mphepo

gonye

kubva nyota

-uya

kuchoka kaluma

nzara

kuduwala

kufupika

kugonana

ese

kumina

-rara

kunoza

-ziva

kunya

imwe

kupfeluka

kuphuphudza

zino

kupukuta

kudya, -dya

kusamba m’manja

-sunda, -sandidzira

kutsuka tsitsi

-zvuva, -dhonza

kuzungunuka

adjective

mabanja

mabanja

mabondo yansana

nyeredzi

mafigu

makumi matanthatu

malitsito

mambo

mangwana

verb

mapili

masheleni

masuku

ibwe

matengela

mathambiko

mathawale

mbava

michela

mimba

dziva

mphako

mphondolo

mvuu

n’namwali, ntsikana

n’nchenje

nana

nchefu

ng’ombe

nkhanga

nkhumba

ntambo

noun

ntenga

nthawa

ntsato

ntsiye

-chena

ntswanda

nyanga yanzou

thambo yawutati

thandawude

thika

tsamba

noun

tsitsi

noun

ukonde

wana acheche

wentse