An example search yadzosera 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

#bwela

verb

#gulisa

-furidza

#khala

verb

#khala

mvere

#khamula

sei, -ngani

#luma

#maliza

-dete, -nhete, -sunhu

#manga

-gara

#nango

#peya

hove

#tsamba

noun

#yenda, ndoko

baba

#yimba

-funga

abemphemwa

akamba

akuwasha

alumbwana

amuna

anyakuyimba

apusi

azimedzala

azimuna

azipayi

azipayi

bade

noun

bade

buntha

bzapewu

bzifuwa

sino

bzulu

dzino

noun

kamadzi

khoso

khumi

khumi lamazana

kolo

ku, pa

kubadula

-vhima

kubisalila

nhenga

kubva njala

uswa

kudya

verb

kukhupuka

kuponi

kusamba

-kanda

kusawuka

gumbo

kuthwa

kutunda

-dvinya

kuyangamala

-onda

mabatha

mabondo yansana

nyeredzi

makoso

makumi matanthatu

mano

matengela

mathawale

matika

mbwanya

miyi

mumphepo

munthu

noun

munyoka

muti

noun

mwezi

n’chelo

n’chenje

n’thayi

nchala

nchefu

ngoma

nin’dziwa

nin’dziwa lini

nkhalamba

nkhanga

nkhanga

nkhasa

nkhuku

nkucha

nomwe

nsana

jenaguru

nshowo

nthawa

ntsato

ntsawawa

noun

ntsele

noun

ntsomba

noun

nyakhokho

nyakuyimba

nyumba

nyumba

nzou

nzukulu

pfemba

posi

sumuka, yima

verb

tanthatu

tasamala

thama

huruva

tsapano

tuwana twambalami

utsi

noun