An example search yadzosera 100 entries

#bata

#batsira

#chera

#donha

#pisa

#rova

#sarudza

#seka

#sona

#tya

amai

apo

banga

bapiro

noun

bendekete

chitanda

demo

denga

Derere

Derere

noun

dongo

outside Mt Darwin (IM)
teererakuzadzisaplaying

[LL] noun imba yakatamwa, semuenzaniso pavakadzoka kubva kuhondo

Example: outside Mt Darwin (IM)

fufura

gakanje

garwe

teererakuzadzisaplaying

gomo

teererakuzadzisaplaying

noun

gomo

teererakuzadzisaplaying

noun

gonye

noun

guruva

teererakuzadzisaplaying

heti

huchi

teererakuzadzisaplaying

inda

teererakuzadzisaplaying

noun

ino

teererakuzadzisaplaying

itsvo

ivhu

teererakuzadzisaplaying

noun

juru

kubuda ropa

verb (infinitive)

kuchema

verb (infinitive)

kuchena

verb (infinitive)

kudhonza

verb (infinitive)

kudziya

teererakuzadzisaplaying

verb (infinitive)

kuedza

verb (infinitive)

kugadzirirwa

verb (infinitive)

kugara pasi

verb (infinitive)

kugeza nhumbi

verb (infinitive)

kugezesa

verb (infinitive)

kuisa

verb (infinitive)

kukwazisa

verb (infinitive)

kukwenya

verb (infinitive)

kukwiza

verb (infinitive)

kumhanya

verb (infinitive)

kuneta

kunhowa

verb (infinitive)

kuoma nechando

verb (infinitive)

kupukuta

verb (infinitive)

kusumuka

verb (infinitive)

kusunga

verb (infinitive)

kusvipa

verb (infinitive)

kutonhora

verb (infinitive)

kutsvaga

verb (infinitive)

kutsvoda

verb (infinitive)

kuzara

verb (infinitive)

kuzivana

verb (infinitive)

kuzorora

teererakuzadzisaplaying

verb (infinitive)

kuzvigeza

verb (infinitive)

kuzvitakura

verb (infinitive)

makarwe

mazai

mbavha

mbishi

mhara

noun

mhutu

noun

mombe

teererakuzadzisaplaying

noun

mufundisi

mukadzi

teererakuzadzisaplaying

noun

mukaka

mukono

Mukutanda makudo ndimo mukunonga hohwa

teererakuzadzisaplaying

proverb (tsumo) Paunenge uchiedza kugadzirisa dambudziko, unogona kuwana zvimwewo zvakanaka zvinobva zvaitika.

munofara here?

teererakuzadzisaplaying

phrase

murarabungu

murimi

teererakuzadzisaplaying

mutauro

muti

teererakuzadzisaplaying

noun

mwanakomana

ngoma

nhenga

teererakuzadzisaplaying

noun

nhenga

teererakuzadzisaplaying

noun

nyati

padyo

Pane chariuraya, zizi harife nemhepo.

proverb (tsumo)

pofomara

Rega zvipore akabva mukutsva

proverb (tsumo) Kuti munhu azoziva nezvechimwe chinhu, anenge akambochiita.

ruva

teererakuzadzisaplaying

svondo

teererakuzadzisaplaying

svosve

teererakuzadzisaplaying

taura

teererakuzadzisaplaying

verb (imperative)

tete

tsoka

teererakuzadzisaplaying

noun

tsuvuku

uri kutyei?

teererakuzadzisaplaying

phrase

zhizha

Zino irema, rinosekerera warisingade.

proverb (tsumo) Zvimwe zvinhu zvinonyepera kuita sezvakanaka asi zvichivanza chokwadi chaicho.