Muenzaniso wetsvago ya .* yadzosera 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

#banha

#bata

#batsira

#bhadhara

#bika

verb, intransitive

#bvarura

#cheka

verb, transitive

#chema

verb, intransitive

#chengetedza

#chera

#da

#dema

teererakuzadzisaplaying

#dhonza

#donha

#dzoka

#edza

verb

#famba

teererakuzadzisaplaying

#fara

#fema

#fidha

#funga

#ga

#hukura

#hwanda

#imba

#ipa

#ita

#kama

#kanda

#kanga

#kurumidza

#kwazisa

#muka

#mwe

#naka

#neta

#nyarara

#nyorova

#nzwa

#om(es)a

teererakuzadzisaplaying

#oma

#ona

#pedza

#pinda

verb

#pisa

#pofomara

#rasa

#rota

#rova

#rutsa

#rwa

#sarudza

#se

#seka

#shama nyai

#shambira

#sona

#sunda

#sunga

#svipa

#tarisa

#taura

#tenga

#tengesa

#tiza

#tonhora

teererakuzadzisaplaying

#tora

#tsauka

#tsenga

#tsvoda

#tya

#tyisa

#tyora

#unganidza

#uya

teererakuzadzisaplaying

#verenga

#vhara

#vhima

#vhura

#viga

#zvarwa

akatyoka gumbo achitamba bhora

teererakuzadzisaplaying

phrase

amai

ambuya

ani

teererakuzadzisaplaying

pronoun

apo

baba

teererakuzadzisaplaying

bako

noun

banga

bapiro

noun

bapu

bazi

teererakuzadzisaplaying

beche

bendekete

bere

teererakuzadzisaplaying

noun

bete

bhanana

teererakuzadzisaplaying

bhasiketi

bhegi

bhiriji

bhuku idzva

teererakuzadzisaplaying

noun phrase