Penecarian contoh muncul 50 catatan

aoh

[ʔaoh] kata benda bambu

biwih ’iya

dengarsedang dimuatsedang memutar

[biwih iya] kata benda mulut dia

bongol

dengarsedang dimuatsedang memutar

[boŋol] kata sifat tuli

dila’

dengarsedang dimuatsedang memutar

[dilaʔ] kata benda lidah

dinu’ol

dengarsedang dimuatsedang memutar

[dinuʔol] kata kerja digepe

doi’

dengarsedang dimuatsedang memutar

[doiʔ] negative tidak suka

hondoh

dengarsedang dimuatsedang memutar

[hondoh] kata benda licin

hu’ak in gowi’i

dengarsedang dimuatsedang memutar

[huʔak in gowiʔi] kata benda tengamalam

inalap ’on

dengarsedang dimuatsedang memutar

[ʔinalap on] kata kerja sudah diambil

isoy

dengarsedang dimuatsedang memutar

[ʔisoy] kata benda orang tua

juma’at

dengarsedang dimuatsedang memutar

[jumaʔat] kata benda Jumat

kami

dengarsedang dimuatsedang memutar

[kami] kata ganti kami

komonimu

dengarsedang dimuatsedang memutar

[komonimu] kata ganti kepada kamu

konami

dengarsedang dimuatsedang memutar

[konami] kata ganti kepada kami

konamuruwa

dengarsedang dimuatsedang memutar

[konamuruwa] kata ganti kepada kamu berdua

kulit ’iya

dengarsedang dimuatsedang memutar

[kulit iya] kata benda kulit dia

kumanamuruwa

dengarsedang dimuatsedang memutar

[kumanamuruwa] kata ganti kamu berdua bilang

kumaniya

dengarsedang dimuatsedang memutar

[kumaniya] kata ganti dia bilang

meja

dengarsedang dimuatsedang memutar

[meja] kata benda meja

mo’ikow

dengarsedang dimuatsedang memutar

[moʔikow] kata ganti kamu

monah

dengarsedang dimuatsedang memutar

[monah] partikel ke bawah

mopulu’

dengarsedang dimuatsedang memutar

[mopuluʔ] number sepuluh

moreya’

dengarsedang dimuatsedang memutar

[moreyaʔ] kata kerja helang

mosiya

dengarsedang dimuatsedang memutar

[mosiya] kata ganti mereka

nako’

dengarsedang dimuatsedang memutar

[nakoʔ] kata ganti oleh aku

namuruwa

dengarsedang dimuatsedang memutar

[namuruwa] kata ganti oleh kamu berdua

naniyon

dengarsedang dimuatsedang memutar

[naniyon] demonstratif begitu

nokoka’an

dengarsedang dimuatsedang memutar

[nokokaʔan] kata kerja sudah dapat makan

ollinow

dengarsedang dimuatsedang memutar

[ʔolinow] kata benda bayang-bayang

ompu’

dengarsedang dimuatsedang memutar

[ʔompuʔ] kata benda cucu

onom no hatus

dengarsedang dimuatsedang memutar

[ʔonom no hatus] number enam ratus

onow

dengarsedang dimuatsedang memutar

[ʔonow] kata benda teduh

onu

dengarsedang dimuatsedang memutar

[ʔonu] kata pertanyaan apa

palar

dengarsedang dimuatsedang memutar

[palar] kata benda telapak

pinoka’an

dengarsedang dimuatsedang memutar

[pinokaʔan] kata kerja sudah dimakan

po’inumon

dengarsedang dimuatsedang memutar

[poʔinumon] kata kerja kasi minum

pokika’an

dengarsedang dimuatsedang memutar

[pokikaʔan] kata kerja suruh makan

popoka’anan

dengarsedang dimuatsedang memutar

[popokaʔanan] kata kerja kasi makan

pusor

dengarsedang dimuatsedang memutar

[pusor] kata benda pusar

puya’

dengarsedang dimuatsedang memutar

[puyaʔ] kata benda bayi

sanga

dengarsedang dimuatsedang memutar

[saŋa] kata benda cabang

siku

dengarsedang dimuatsedang memutar

[siku] kata benda siku

siyaruwa

dengarsedang dimuatsedang memutar

[siyaruwa] kata ganti mereka berdua

so’uma’

dengarsedang dimuatsedang memutar

[soʔumaʔ] adverb of time lusa

ta’awe

dengarsedang dimuatsedang memutar

[taʔawe] negative tidak tahu

takin

dengarsedang dimuatsedang memutar

[takin] konjunksi dengan

to’ina

dengarsedang dimuatsedang memutar

[toʔina] kata benda ayam betina

ulu niya

dengarsedang dimuatsedang memutar

[ʔulu niya] kata benda kepala dia

utok

dengarsedang dimuatsedang memutar

[ʔutok] kata benda otak

yahat

dengarsedang dimuatsedang memutar

[yahat] kata benda laut