An example search has returned 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

ababe

olóògùn [oloogũ]

aburo

noun

abẹkẹ

listenloadingplaying

agban

listenloadingplaying

[agbã̀] noun ìjàgbọ̀n [ìdʒàgbɔ͂n]

akan

listenloadingplaying

noun

ale

listenloadingplaying

noun īlè [īlè]

arhen

lọ [lɔ]

awieron

bùjẹ [búʤɛ]

aya

noun ayā [ājā]

ba

noun bàbá [bàbá]

de

bò [bò]

de

pādé [pādé]

din

gbámú [gbámú]

dua

kọjá [kɔʤá]

duro

dúró [dúró]

Edumogo

listenloadingplaying

ee

egbon

noun àgbà [àgbà]

eghanye

[eNaje]

egon obinrin

noun

egungun

ehigho

listenloadingplaying

ekpukpu

listenloadingplaying

noun ògīrī [ògīrī]

eku

listenloadingplaying

noun èkúté [èkúté]

eku

listenloadingplaying

noun īlẹ̀kùn [īlɛ̀kũ]

ene

listenloadingplaying

ere

noun ìtàn [ìtã]

erinlegwa

mẹ́rìnlá [mɛrìnlá]

eru

ẹ̀rù [ɛrù]

erun

àrun [àrũ]

esin

listenloadingplaying

noun ẹsīn [ɛsĩ]

ewe

eza

listenloadingplaying

noun ẹjā [ɛdʒā]

eze

èje [eʤe]

ezilogbo

mejilelogun [mejilelogun]

ezin

èjì [éjì]

ezo

listenloadingplaying

noun ejò [eʤò]

ezo

ẹ̀jọ [ɛjɔ]

fo

fò [fò]

gbagbe

gbàgbé [gbàgbé]

gbe

gbè [gbè]

gun

gùn [gũ]

ifẹnfẹn

noun

iji

listenloadingplaying

noun īgī [īgī]

iji una

listenloadingplaying

noun īgī ìdáná [īgī idana]

irun

[irũ] noun īruń [īrũ]

itikun

listenloadingplaying

noun àtàn [àtã]

ito

tọ̀ [tɔ]

iwin

listenloadingplaying

noun ìgbẹ́ [ìgbɛ́]

kokan le ogbo

makpe

listenloadingplaying

megwalelọgbọ

ọgbọ̀n [ɔgbɔ͂]

megwalorin

aádọ́rùn [aadɔrũ]

mehanligwa

mi

mui

gbémì [gbémì]

obi

listenloadingplaying

noun ōbì [ōbì]

obuko

listenloadingplaying

noun òbúkọ [òbúkɔ]

ode

ogede were

listenloadingplaying

noun ọ̀gẹ̀dẹ̀ [ɔgɛdɛ]

oka iyara

listenloadingplaying

[ͻkà ìjàrà] noun ẹ̀gẹ́ [ɛ̀gɛ́]

okan

oloza

ọba [ɔbā]

Olùkùmi

omin

listenloadingplaying

noun ōdò [ōdò]

onin

ono

Tú [tú]

oruko

noun orúkọ [ōrúkɔ]

osi omi

tutù [tútù]

ota

ọgọ́ta [ɔgɔta]

owuro

noun

oyin

listenloadingplaying

noun oyīn [ōjĩ]

oza

listenloadingplaying

noun ọjà [ɔdʒà]

oze orun

pa

nàn [na͂]

pin

là [là]

ra

rà [rà]

ri

rí [rí]

rin

rìn [rĩ]

se

sisu

ṣūbú [ʃubú]

so

gbẹ́lẹ̀ [gbɛ́lɛ̀]

sun

yàgbẹ́ [yagbɛ]

tito

titon

tītūn [titũ]

to

tutu

rin [rĩ]

udehu

listenloadingplaying

noun àsá [àsá]

Ugbuba

listenloadingplaying

uko

listenloadingplaying

noun īgbá [īgbá]

ukozo

listenloadingplaying

ule

listenloadingplaying

noun īlé [īlé]

usẹ

iṣẹ́ [iʃɛ]

uwolo

listenloadingplaying

wa

wá [wá]

ze

dáùn [dáũ]

zo

jó [ʤó]

ọgbọ

ọhẹ

listenloadingplaying

noun ẹsẹ̀ [ɛsɛ̀]

ọpia

listenloadingplaying