An example search has returned 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

abẹ

listenloadingplaying

agban

listenloadingplaying

[agbã̀] noun ìjàgbọ̀n [ìdʒàgbɔ͂n]

akan

listenloadingplaying

akiko

listenloadingplaying

noun àkùkọ [àkùkɔ]

amunanmunan

listenloadingplaying

noun ìràwọ̀ [ìràwɔ̀]

ara

listenloadingplaying

[ara] noun ārā [ārā]

ara ule

listenloadingplaying

arigbo

noun arúgbó [ārúgbó]

aya

noun ayā [ājā]

baze

jẹrà [ʤɛrà]

didun

dúdú [dúdú]

dinri

sō ōkùn [sō ōkũ]

dua

kọjá [kɔʤá]

eduwe

listenloadingplaying

noun adìyẹ [ādìyɛ]

efa

ẹ̀fà [ɛfà]

efifo

egbogbo

listenloadingplaying

eghanye

[eNaje]

eghiran obiren

[eriNa obire~]

ehanlegwa

ọ̀kàndínlógún [ɔka͂di͂logũ]

ehiho

listenloadingplaying

noun èéfín [ěfi͂]

eka ẹyẹ

ekā [ēkā]

ekpo ọpẹ

noun ēkpō pūpā [ēkpō pūpā]

ekun

sūnkún [sũkũ]

eran uli

listenloadingplaying

eru

ẹ̀rù [ɛrù]

erukpe

listenloadingplaying

noun īyānrìn [īja͂ri͂]

erẹfunmi

eza

listenloadingplaying

noun ẹjā [ɛdʒā]

eze

èje [eʤe]

ezin

èjì [éjì]

ezo

ẹ̀jọ [ɛjɔ]

fa

fà [fa]

funfun

gba

mú [mṹ]

gbe

gbè [gbè]

gbe

gbìn [gbi͂]

gun

gun

gùn [gũ]

han

fihàn [fīha͂]

hare

sáré [sáré]

ine

oókān [oóka͂]

irinmu

listenloadingplaying

noun kōríkō [kōríkō]

le

megwalelozin

aádọ́ta [aadɔta]

megwalota

aádọ́rin [aadɔrĩ]

mi akpe

listenloadingplaying

ninnin

lágbárā [lágbárā]

obi

bímọ [bímɔ͂]

odun

ogede

listenloadingplaying

noun īlá [īlá]

ogede were

listenloadingplaying

noun ọ̀gẹ̀dẹ̀ [ɔgɛdɛ]

ohun

ohun

listenloadingplaying

[óhṹ] noun īyọ̀ [ījɔ̀]

okan

okanlegwa

mọ́kànlá [mɔka͂lá]

oke okuta

listenloadingplaying

oku

òkú [òkú]

Olùkùmi

Olùkùmi

listenloadingplaying

[olùkùmi]

oni

onin

oru

ọgọ́rún [ɔgɔorũ]

oru ona merin

irínwó [iri͂wo]

orun

sùn [sũ]

orun

listenloadingplaying

noun òrùn [òrữ]

oshi

òsì [òsì]

osi omi

tutù [tútù]

otan

pārí [pārí]

oze orun

ozu

listenloadingplaying

[ozu] noun ōjú [ōdʒú]

ozu orun

listenloadingplaying

noun

pin

pín [kpĩ]

rirun

rùn [rũ]

titon

tītūn [titũ]

titun

tutu

rin [rĩ]

Ugboda

listenloadingplaying

ughogho

ughun

listenloadingplaying

noun ǹkan [ńkã]

ugun

noun gúnūgún [gúnũgũ]

uhari

listenloadingplaying

noun kàǹgā [ka͂ngā]

uho

listenloadingplaying

[uhó] noun òbò [òbò]

ule

listenloadingplaying

noun īlé [īlé]

usa omi

listenloadingplaying

noun ìkòkò ōmī [ìkòkò ōmī]

uwolo

listenloadingplaying

uzo

ijó [īʤó]

wa

wá [wá]

wiwa

dé [dé]

ya

yewa

rántí [ra͂tí]

zizee

ẹbu

ẹtu

listenloadingplaying

noun fìlà [fìlà]

ẹzẹ

listenloadingplaying

noun ẹ̀jẹ̀ [ɛ̀dʒɛ̀]

ọbẹ

listenloadingplaying

noun òbẹ [ɔ̀bɛ]

ọbẹ

listenloadingplaying

noun ọbẹ̀ [ɔbɛ̀]

ọgbọ

ọpia

listenloadingplaying

ọra

listenloadingplaying

[ͻ̀rà] noun ọ̀rá [ɔ̀rá]