An example search has returned 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

agele

akan

listenloadingplaying

akpo

listenloadingplaying

noun àkpò [àkpò]

apara

ara ule

listenloadingplaying

aso

listenloadingplaying

noun āṣọ [āʃɔ]

atan l ọwọ

awo

Babaláwo [babalawo]

din

dín [di͂]

dua

kọjá [kɔʤá]

e

ebubẹ

edogun

Mẹ́ẹ̀dógún [mɛɛdogũ]

efa

ẹ̀fà [ɛfà]

eghin agho

eghiran okiren

[eriNa okire~]

egigan

listenloadingplaying

egigan

listenloadingplaying

egon obinrin

noun

egwa

ẹ̀wá [ɛwá]

ekpo

listenloadingplaying

[ekpo] noun ēpō [ēkpō]

eku

listenloadingplaying

noun èkúté [èkúté]

erighan

erinlegwa

mẹ́rìnlá [mɛrìnlá]

eru

listenloadingplaying

noun eérú [eérú]

erukpe

listenloadingplaying

noun īyānrìn [īja͂ri͂]

eweji

listenloadingplaying

eyin

listenloadingplaying

[éyĩ́] noun ēyiń [eɲĩ]

eyiyẹ

noun ìyẹ́ [ìjɛ]

ezin

èjì [éjì]

fo

fò [fò]

gbe

iji

listenloadingplaying

noun īgī [īgī]

iji una

listenloadingplaying

noun īgī ìdáná [īgī idana]

ima

noun àwọn ọmọ [àwɔn ɔmɔ]

ipẹtẹ

listenloadingplaying

noun āmọ̀ [āmɔ͂]

ire

tāyò [tājò]

irinmu ni

itaba

listenloadingplaying

noun tábà [tábà]

iye

noun ìyá [ìjá]

izo

listenloadingplaying

noun ōjọ́ [ōjɔ́]

kikan

kún [kṹ]

ko

kọ́ [kɔ́]

lo

lọ̀ [lɔ]

lu

lui

megwalelozin

aádọ́ta [aadɔta]

megwalorin

aádọ́rùn [aadɔrũ]

megwalota

aádọ́rin [aadɔrĩ]

mi akpe

listenloadingplaying

mui

gbémì [gbémì]

obi

listenloadingplaying

noun ōbì [ōbì]

obia

odun

Ogodo

listenloadingplaying

ogun

ohan

oko

listenloadingplaying

noun ōkō [ōkō]

okunrin

noun ọkunrin [ɔkũri͂]

oloza

ọba [ɔbā]

oluware

oma titun

ona

ona

ona

listenloadingplaying

noun ònàn [òna͂]

onyon

ori

listenloadingplaying

[ori] noun ōrí [ōrí]

orin

ọgọ́rin [ɔgɔri͂]

otan

pārí [pārí]

owu

listenloadingplaying

noun òwú [òwú]

oye

Ìjòyè [ìʤòjè]

ozu owọ

listenloadingplaying

noun ōjúmọ́ [ōjúmɔ͂]

pepeye

listenloadingplaying

noun pẹ́pẹ́yẹ [pɛpɛyɛ]

pin

là [là]

pipon

pūpā [kpūpā]

ra

rà [rà]

ram

listenloadingplaying

rin

rin

rìn [rĩ]

san

sūnkún [sũkũ]

tito

to

tutu

rin [rĩ]

udehu

listenloadingplaying

noun àsá [àsá]

uhari

listenloadingplaying

noun kàǹgā [ka͂ngā]

uka ọwọ

listenloadingplaying

[ùka ͻ́wͻ́] noun eékọ́nán [eekɔna͂]

una

listenloadingplaying

noun īná [īna͂]

urene

listenloadingplaying

uro

usẹ

iṣẹ́ [iʃɛ]

uwolo

listenloadingplaying

noun

uza

jà [dЗa]

wa

wá [wá]

yewa

rántí [ra͂tí]

zo

jó [ʤó]

ẹdo

listenloadingplaying

noun ọkàn [ɔka͂]

ẹghẹn

listenloadingplaying

noun eyīn [ējĩ]

ọbẹ

listenloadingplaying

noun ọbẹ̀ [ɔbɛ̀]

ọpia

listenloadingplaying

ọran

listenloadingplaying

[ͻ̀rã̀] noun ọrùn [ɔrũn]