An example search has returned 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

abẹ

listenloadingplaying

aghọ ara

listenloadingplaying

[aɣͻ ara] noun àwọ̀ [àwɔ̀]

akpo

listenloadingplaying

noun àkpò [àkpò]

amunanmunan

listenloadingplaying

noun ìràwọ̀ [ìràwɔ̀]

ara ule

listenloadingplaying

arigbo

noun arúgbó [ārúgbó]

awieron

bùjẹ [búʤɛ]

awo

Babaláwo [babalawo]

aya

noun ayā [ājā]

aza

listenloadingplaying

noun ajā [ādʒā]

bi

tọrọ [tɔrɔ]

bo

bọ́ [bɔ]

busu

listenloadingplaying

noun olóngbò [olongbò]

dinri

sō ōkùn [sō ōkũ]

dudu

sùn [sũ]

Edumogo

listenloadingplaying

egbogbo

listenloadingplaying

eghanye

[eNaje]

egigan

listenloadingplaying

egigan

listenloadingplaying

egungun

ekpo ọpẹ

noun ēkpō pūpā [ēkpō pūpā]

ene

listenloadingplaying

eran

listenloadingplaying

noun ẹrānkō [ɛrānkō]

erin

listenloadingplaying

noun ōrīn [ōrĩ]

erin

ẹ̀rīn [ɛrĩ]

erun

erun

listenloadingplaying

noun ọ̀gbẹlẹ̀ [ɔgbɛlɛ]

ewe titun

rúwé [ruwe]

eyin efifo

ezin

listenloadingplaying

òjò [òʤò]

ezo

ẹ̀jọ [ɛjɔ]

fe

fẹ́ [fɛ́]

fi

ran [rɔ͂]

fifun

fūnfūn [fũfũ]

fo

sọ [sɔ]

gbe

gbè [gbè]

gun

gún [gṹ]

gwele

tẹ̀lé [tɛlé]

ila

listenloadingplaying

[ilá] noun ātā [ātā]

ipẹtẹ

listenloadingplaying

noun āmọ̀ [āmɔ͂]

irinmu

listenloadingplaying

noun kōríkō [kōríkō]

ito

tọ̀ [tɔ]

iwe

ibí [ībí]

iwin

listenloadingplaying

noun ìgbẹ́ [ìgbɛ́]

ko

kọ́ [kɔ]

kokan le ogbo

mi

mi akpe

listenloadingplaying

mo

mui

gbémì [gbémì]

Ogbudu

listenloadingplaying

ogungun

listenloadingplaying

[ogũgũ] noun ēgūn [ēgũ]

ohan

ohuwe

ọlọ́dẹ [ɔlɔdɛ]

oka iyara

listenloadingplaying

[ͻkà ìjàrà] noun ẹ̀gẹ́ [ɛ̀gɛ́]

oko

listenloadingplaying

[ókó] noun okó [okó]

oko

listenloadingplaying

noun ōkō [ōkō]

ola

oluwa

ọlọ́run [ɔlɔọhũ]

oma

noun ọmọ [ɔmɔ]

oma titun

oruko

noun orúkọ [ōrúkɔ]

orun

sùn [sũ]

osolobua

ota

ọgọ́ta [ɔgɔta]

ozu owọ

listenloadingplaying

noun ōjúmọ́ [ōjúmɔ͂]

pipon

pūpā [kpūpā]

ram

listenloadingplaying

san

sūnkún [sũkũ]

se

kán [ka͂]

sun

yàgbẹ́ [yagbɛ]

sunkwale

kúnlẹ̀ [kũlɛ]

ta

tā [tā]

tito

titun

tutù [tutù]

ugbo

Ugolobu

listenloadingplaying

ugun

ugun

noun gúnūgún [gúnũgũ]

uho

listenloadingplaying

[uhó] noun òbò [òbò]

ukomakpe

listenloadingplaying

Ukonzu

listenloadingplaying

urene

listenloadingplaying

usa omi

listenloadingplaying

noun ìkòkò ōmī [ìkòkò ōmī]

uwolo

listenloadingplaying

uza

jà [dЗa]

wa

wiwa

dé [dé]

yan

yàn [jàn]

yipada

yípō [yípō]

àgbédé

listenloadingplaying

noun ābẹ́rẹ́ [ābɛrɛ]

ẹdo

listenloadingplaying

noun ọkàn [ɔka͂]

ẹnin

listenloadingplaying

noun ẹni [ɛni]

ẹnẹ

noun ènìyàn [ènìyã]

ẹtu

listenloadingplaying

noun fìlà [fìlà]

ẹyin

listenloadingplaying

noun ēyìn [ēyĩ]

ọbẹ

listenloadingplaying

noun ọbẹ̀ [ɔbɛ̀]

ọgbọ

ọpia

listenloadingplaying