An example search has returned 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

abẹ

listenloadingplaying

agban

listenloadingplaying

[agbã̀] noun ìjàgbọ̀n [ìdʒàgbɔ͂n]

agele

aghọ ara

listenloadingplaying

[aɣͻ ara] noun àwọ̀ [àwɔ̀]

aghọ ọhẹ

listenloadingplaying

noun bàtà [bàtà]

akan

listenloadingplaying

noun

ale

listenloadingplaying

noun īlè [īlè]

anani

arhen

lọ [lɔ]

baze

jẹrà [ʤɛrà]

didun

dúdú [dúdú]

duro

dúró [dúró]

ebubẹ

listenloadingplaying

noun ērūkū [ērūkū]

ebue

egun

listenloadingplaying

noun ẹgún [ɛgṹ]

egwa

ẹ̀wá [ɛwá]

eka ẹyẹ

ekā [ēkā]

ekpukpa iji

listenloadingplaying

noun ēpō īgī [ēpō īgī]

ekun

sūnkún [sũkũ]

ela

listenloadingplaying

noun malu [malu]

eran

listenloadingplaying

noun ẹrān [ɛrān]

eru

listenloadingplaying

noun eérú [eérú]

etalegwa

mẹ́tàlá [mɛtàlá]

ewe

listenloadingplaying

noun ēwē [ēwē]

eyin efifo

ezelegwa

Mẹ́tàdínlógún [mɛtadi͂logũ]

fo

fò [fò]

fun

tú [tú]

gbe

gbè [gbè]

gbe

gbìn [gbi͂]

gworo

wálẹ̀ [wálɛ̀]

han

fihàn [fīha͂]

ho

jù [jù]

ima

noun àwọn ọmọ [àwɔn ɔmɔ]

inan

listenloadingplaying

[ínͻ̃́] noun inú [inũ]

itikun

listenloadingplaying

noun àtàn [àtã]

ito

tọ̀ [tɔ]

keke

kúrú [kúrú]

ko

kọ̀ [kɔ̀]

la

lá [lá]

ma

mọ [mɔ͂]

ma

mọ [mɔ͂]

ma

ṣē [ʃe]

mo

nẹwa

gbà [gbà]

ofo

listenloadingplaying

noun ọ̀rọ̀ [ɔ̀rɔ̀]

ogho

listenloadingplaying

noun ìwō [ìwō]

ogun

ogún [ōgũ]

ohan

ohunmuyen

àlejò [àleʤò]

okanlelọgbọ

okanlelogun [okanlelogũ]

oko omin

listenloadingplaying

noun ọkọ oju omi [ɔkɔ oʤu omi͂]

okun

listenloadingplaying

noun òkūn [òkũ]

ola

oluwa

ọlọ́run [ɔlɔọhũ]

oluware

Olùkùmi

Olùkùmi

listenloadingplaying

oma

noun ọmọ [ɔmɔ]

omin

listenloadingplaying

[omĩ] noun ōmī [ōmī]

omokunrin

noun ọmọ ọkùnrin [ɔmɔ ɔkũri͂]

oni

onin

orokun

listenloadingplaying

[orókṹ] noun ōrókún [ōrókṹ]

ose

ọ̀rẹ́ [ɔrɛ]

ozu orun

listenloadingplaying

noun

pin

pín [kpĩ]

pipon

pūpā [kpūpā]

pusu

ram

listenloadingplaying

re ẹyẹ

noun

so

gbẹ́lẹ̀ [gbɛ́lɛ̀]

tin

tì [ti]

titun

udehu

listenloadingplaying

noun àsá [àsá]

ugbin

listenloadingplaying

noun ìgbín [ìgbĩ]

ugbogbo

listenloadingplaying

ugun

noun gúnūgún [gúnũgũ]

uhun

fún [fũ]

uka ọwọ

listenloadingplaying

[ùka ͻ́wͻ́] noun eékọ́nán [eekɔna͂]

uku

unzẹ

listenloadingplaying

noun óúnjẹ [óũjɛ]

uregbe(Edo)

urene

listenloadingplaying

uro

usa omi

listenloadingplaying

noun ìkòkò ōmī [ìkòkò ōmī]

usẹ

iṣẹ́ [iʃɛ]

uzo

ijó [īʤó]

wiwu

wole

wọlé [wɔlé]

ze

dáùn [dáũ]

ẹbu

ẹdan

listenloadingplaying

noun ọ̀bọ [ɔbɔ]

ẹdo

listenloadingplaying

noun ọkàn [ɔka͂]

ẹmọn

listenloadingplaying

noun ọtí [ɔtí]

ẹrun

listenloadingplaying

noun ẹnu [ɛnu]

ọkọ

listenloadingplaying

noun ọkọ́ [ɔkɔ́]

ọra

listenloadingplaying

[ͻ̀rà] noun ọ̀rá [ɔ̀rá]

ọran

listenloadingplaying

[ͻ̀rã̀] noun ọrùn [ɔrũn]

ọyan

listenloadingplaying

[ͻ̀jã̀] noun ọmú [ɔmú]