An example search has returned 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

ababe

olóògùn [oloogũ]

agban

listenloadingplaying

[agbã̀] noun ìjàgbọ̀n [ìdʒàgbɔ͂n]

agho

noun awó [awó]

aghọ ara

listenloadingplaying

[aɣͻ ara] noun àwọ̀ [àwɔ̀]

aghọn

listenloadingplaying

noun ìjàpá [ìdʒàpá]

akakara

noun alákàn [àláka͂]

akiko

listenloadingplaying

noun àkùkọ [àkùkɔ]

akpu (Igbo)

listenloadingplaying

[akpu] noun īşū [īşū]

ale

listenloadingplaying

noun īlè [īlè]

apia

ara ule

listenloadingplaying

atakara

atan l ọwọ

awo

Babaláwo [babalawo]

aya

noun ayā [ājā]

ba

dì [dì]

ba miikpe

baze

jẹrà [ʤɛrà]

buegwa

din

dín [di͂]

din

gbámú [gbámú]

dinri

sō ōkùn [sō ōkũ]

dua

kọjá [kɔʤá]

dudu

sùn [sũ]

efifo

egbogbo

listenloadingplaying

eghin agho

eghiran okiren

[eriNa okire~]

egho

listenloadingplaying

noun ōwó [ōwó]

egigan

listenloadingplaying

egun

listenloadingplaying

noun ẹgún [ɛgṹ]

ehan

ẹ̀sán [ɛsa͂]

eku

listenloadingplaying

noun īlẹ̀kùn [īlɛ̀kũ]

ela

àlá [àlá]

emon

noun ọtí [ɔtí]

eran uli

listenloadingplaying

erighan

erun

listenloadingplaying

noun ọ̀gbẹlẹ̀ [ɔgbɛlɛ]

eti

listenloadingplaying

[eti] noun ētí [ētí]

eyiyẹ

noun ìyẹ́ [ìjɛ]

eza

listenloadingplaying

noun ẹjā [ɛdʒā]

gbigba

gworo

wálẹ̀ [wálɛ̀]

he wen

sānwó [sãwó]

ifẹnfẹn

noun ẹ̀fōn [ɛfõ]

ima

noun àwọn ọmọ [àwɔn ɔmɔ]

imọn

listenloadingplaying

[imͻ̃] noun ìmú [ìmṹ]

ire

tāyò [tājò]

itikun

listenloadingplaying

noun àtàn [àtã]

kekeke

ko

kọ́ [kɔ́]

kpakpando

listenloadingplaying

mu

mū [mũ]

obi

bímọ [bímɔ͂]

ogbe

Ogodo

listenloadingplaying

ogun

ohunmuyen

àlejò [àleʤò]

okan

oke okuta

listenloadingplaying

okunkun

noun òkùnkùn [òkũkũ]

oluwa

ọlọ́run [ɔlɔọhũ]

Olùkùmi

listenloadingplaying

oma

noun ọmọ [ɔmɔ]

ona

listenloadingplaying

noun ònàn [òna͂]

oru

ọgọ́rún [ɔgɔorũ]

oru ona merin

irínwó [iri͂wo]

oruko

noun orúkọ [ōrúkɔ]

ose

ọ̀rẹ́ [ɔrɛ]

otutu

ozo

listenloadingplaying

noun òjò [òdʒò]

ozu

listenloadingplaying

[ozu] noun ōjú [ōdʒú]

pusu

ra

rà [rà]

ram

listenloadingplaying

re ẹyẹ

noun

ru

lū [lū]

san

sūnkún [sũkũ]

se

kán [ka͂]

so

gbẹ́lẹ̀ [gbɛ́lɛ̀]

sun

yàgbẹ́ [yagbɛ]

tito

uchi

kí [kí]

ugho

listenloadingplaying

[uɣͻ́] noun ìdōdō [ìdōdō]

ugun

ugun

noun gúnūgún [gúnũgũ]

uhun

fún [fũ]

uko ozo

listenloadingplaying

noun ògìnìtì [ògìnìtì]

ule uhen

una

listenloadingplaying

noun īná [īna͂]

uru

listenloadingplaying

noun ìrù [ìrù]

uza

jà [dЗa]

wiwa

dé [dé]

wiwu

ze

dáùn [dáũ]

àgbédé

listenloadingplaying

noun ābẹ́rẹ́ [ābɛrɛ]

ọbẹ

listenloadingplaying

noun òbẹ [ɔ̀bɛ]

ọkọ

listenloadingplaying

noun ọkọ́ [ɔkɔ́]

ọpia

listenloadingplaying

ọyan

listenloadingplaying

[ͻ̀jã̀] noun ọmú [ɔmú]