An example search has returned 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

abẹ

listenloadingplaying

aghọ ọhẹ

listenloadingplaying

noun bàtà [bàtà]

ale

listenloadingplaying

noun īyẹ̀pẹ̀ [īyɛpɛ]

ara

listenloadingplaying

[ara] noun ārā [ārā]

asoyi titun

atakara

atan l ọwọ

ba

noun bàbá [bàbá]

bado

do

gbé [gbé]

duro

dúró [dúró]

edogun

Mẹ́ẹ̀dógún [mɛɛdogũ]

edudu

listenloadingplaying

noun èédú [ědú]

efalegwa

Mẹ́rìndínlógún [mɛri͂di͂logũ]

efifo

eghanye

[eNaje]

egho

listenloadingplaying

noun ōwó [ōwó]

egigan

listenloadingplaying

egon obinrin

noun

ela

àlá [àlá]

epe

bú [bú]

erighan

noun

erighan

eru

listenloadingplaying

ẹ̀rù [ɛ̀rù]

erun

erẹfunmi

eza

listenloadingplaying

noun ẹjā [ɛdʒā]

ezo

listenloadingplaying

noun ejò [eʤò]

fa

fà [fa]

fo

fò [fò]

gbe

gbè [gbè]

gbigba

gun

gún [gṹ]

hihan

imọn

listenloadingplaying

[imͻ̃] noun ìmú [ìmṹ]

inon

inú [inṹ]

ipẹtẹ

listenloadingplaying

noun āmọ̀ [āmɔ͂]

irumu

listenloadingplaying

[ìrũ̀mũ̀] noun īrūngbọ̀n [īrūgbɔ͂n]

isa wewe

listenloadingplaying

noun ẹ̀kpà [ɛkpà]

itaba

listenloadingplaying

noun tábà [tábà]

ko

kọ̀ [kɔ̀]

kokan le ogbo

le

lila

tóbi [tóbi]

mi

mu

mū [mũ]

ni

wọ̀ [wɔ]

nẹwa

gbà [gbà]

obia

obinrin

noun adélébọ̀ [ādélébɔ̀]

ofo

listenloadingplaying

noun ọ̀rọ̀ [ɔ̀rɔ̀]

Ogbudu

listenloadingplaying

ogun

ogún [ōgũ]

ohan

ohunmuyen

àlejò [àleʤò]

oka

listenloadingplaying

[ͻkà] noun jééró [ʤero]

okan

okanlegwa

mọ́kànlá [mɔka͂lá]

okanlelọgbọ

okanlelogun [okanlelogũ]

oke

listenloadingplaying

noun àpátā [àpátā]

oko

listenloadingplaying

noun ōkō [ōkō]

oko

noun ọkọ [ɔkɔ]

okuta

listenloadingplaying

noun ọlọ [ɔlɔ]

oluku

omo obinrin

noun obìnrīn [ōbi͂rĩ]

omobinrin

noun ọmọ obìnrin [ɔmɔ obi͂rĩ]

orin

ọgọ́rin [ɔgɔri͂]

osolobua

owu

listenloadingplaying

noun òwù [òwù]

owu

listenloadingplaying

noun òwú [òwú]

oyin

listenloadingplaying

noun oyīn [ōjĩ]

oze owuro

ozu

listenloadingplaying

[ozu] noun ōjú [ōdʒú]

pin

pín [kpĩ]

ra

rà [rà]

rin

ta

tā [tā]

tito

ughun

listenloadingplaying

noun ǹkan [ńkã]

Ugolobu

listenloadingplaying

uka ọwọ

listenloadingplaying

[ùka ͻ́wͻ́] noun eékọ́nán [eekɔna͂]

ukomakpe

listenloadingplaying

ule uhen

uregbe(Edo)

uru

listenloadingplaying

noun ìrù [ìrù]

usẹ

listenloadingplaying

īṣẹ́ [īʃɛ]

uwolo

listenloadingplaying

noun yoruba test

uwọn

listenloadingplaying

[úwͻ̃́] noun ahọ́n [āhõ]

wole

wọlé [wɔlé]

ya

yipada

yípō [yípō]

zo

jó [ʤó]

zuka

joko [ʤoko]

ẹdọ

ẹnin

listenloadingplaying

noun ẹni [ɛni]

ẹrun

listenloadingplaying

noun ẹnu [ɛnu]

ẹtu

listenloadingplaying

noun fìlà [fìlà]

ẹyin

listenloadingplaying

noun ēyìn [ēyĩ]

ọhẹ

listenloadingplaying

noun ẹsẹ̀ [ɛsɛ̀]

ọpia

listenloadingplaying