An example search has returned 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

agho

noun awó [awó]

akere

listenloadingplaying

noun ọ̀pọ̀lọ́ [ɔpɔlɔ]

ara ule

listenloadingplaying

arhen

lọ [lɔ]

aso

listenloadingplaying

noun āṣọ [āʃɔ]

atan l ọwọ

ba miikpe

bado

baze

jẹrà [ʤɛrà]

buru

bàjẹ́ [baʤɛ]

din

gbámú [gbámú]

do

gbé [gbé]

efalegwa

Mẹ́rìndínlógún [mɛri͂di͂logũ]

egbogbo

listenloadingplaying

eghin agho

eghiran obiren

[eriNa obire~]

egungun

ehanlegwa

ọ̀kàndínlógún [ɔka͂di͂logũ]

ekpo

listenloadingplaying

[ekpo] noun ēpō [ēkpō]

ekpukpa iji

listenloadingplaying

noun ēpō īgī [ēpō īgī]

ekun

sūnkún [sũkũ]

ela

àlá [àlá]

eran

listenloadingplaying

noun ẹrānkō [ɛrānkō]

erighan

noun

erin

rẹ́rìn [rẹrĩ]

erun

erun

àrun [àrũ]

eta

ẹ̀tā [ɛtā]

eti

listenloadingplaying

[eti] noun ētí [ētí]

ewe titun

rúwé [ruwe]

eweji

listenloadingplaying

eyin

listenloadingplaying

[éyĩ́] noun ēyiń [eɲĩ]

eze

èje [eʤe]

ezinlegwa

méjìlá [méʤìlá]

fe

wá [wá]

gba

mú [mṹ]

gun

gun

gùn [gũ]

hihe nze

listenloadingplaying

noun ńdánán [ndanã]

ho

jù [jù]

hurun

pā [kpā]

ifẹnfẹn

noun ẹ̀fōn [ɛfõ]

iji

listenloadingplaying

noun īgī [īgī]

imọn

listenloadingplaying

[imͻ̃] noun ìmú [ìmṹ]

inan

listenloadingplaying

[ínͻ̃́] noun ìkùn [ìkũ]

ita

listenloadingplaying

[itá] noun ẹ̀wà [ɛ̀wà]

iwe

ibí [ībí]

keke oku

kpe

pè [kpè]

la

lá [lá]

lui

megwalota

aádọ́rin [aadɔrĩ]

mi akpe

listenloadingplaying

mimo

mui

gbémì [gbémì]

ni

wọ̀ [wɔ]

obi

bímọ [bímɔ͂]

obinrin

noun adélébọ̀ [ādélébɔ̀]

ogede were

listenloadingplaying

noun ọ̀gẹ̀dẹ̀ [ɔgɛdɛ]

ogun

ogún [ōgũ]

ogungun

listenloadingplaying

noun ōgūn [ōgữ]

ohun

listenloadingplaying

[óhṹ] noun īyọ̀ [ījɔ̀]

oka iyara

listenloadingplaying

[ͻkà ìjàrà] noun ọkà [ɔkà]

oke

listenloadingplaying

noun àpátā [àpátā]

oko

listenloadingplaying

noun ōkō [ōkō]

okun

listenloadingplaying

noun òkūn [òkũ]

okunrin

noun ọkunrin [ɔkũri͂]

Olùkùmi

listenloadingplaying

[olùkùmi]

omo obinrin

noun obìnrīn [ōbi͂rĩ]

omokunrin

noun ọmọ ọkùnrin [ɔmɔ ɔkũri͂]

onyon

ori

listenloadingplaying

[ori] noun ōrí [ōrí]

oruko

noun orúkọ [ōrúkɔ]

owuro

noun

oze orun

oze owuro

ra

rà [rà]

ran

rán [rã]

rire

fẹ́ràn [fɛ́rã]

so

gbẹ́lẹ̀ [gbɛ́lɛ̀]

sun

yàgbẹ́ [yagbɛ]

sunkwale

kúnlẹ̀ [kũlɛ]

tin

tì [ti]

ubi

udo

listenloadingplaying

noun ōdó [ōdó]

ugba

ugbo

Ugboda

listenloadingplaying

Ugbuba

listenloadingplaying

ughun

listenloadingplaying

noun ǹkan [ńkã]

uka ọwọ

listenloadingplaying

[ùka ͻ́wͻ́] noun eékọ́nán [eekɔna͂]

uko

listenloadingplaying

uku

kú [kú]

urin

listenloadingplaying

noun Īrin [Īrĩ]

uwolo

listenloadingplaying

uza

jà [dЗa]

ze

jẹ [ʤɛ]

zo

jó [ʤó]

ẹtu

listenloadingplaying

noun fìlà [fìlà]

ẹzẹ

listenloadingplaying

noun ẹ̀jẹ̀ [ɛ̀dʒɛ̀]