An example search has returned 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

aghọ ọhẹ

listenloadingplaying

noun bàtà [bàtà]

aghọn

listenloadingplaying

noun ìjàpá [ìdʒàpá]

akakara

noun alákàn [àláka͂]

aso

listenloadingplaying

noun āṣọ [āʃɔ]

atakara

awieron

bùjẹ [búʤɛ]

ba

hūn [hũ]

ba miikpe

bi

bì [bì]

edogun

Mẹ́ẹ̀dógún [mɛɛdogũ]

efifo

efuru

listenloadingplaying

noun ẹ̀fùùfù [ɛfufu]

egbogbo

listenloadingplaying

eghiran okiren

[eriNa okire~]

egon obinrin

noun

egun

listenloadingplaying

noun ẹgún [ɛgṹ]

egungun

egwa

ẹ̀wá [ɛwá]

eka ẹyẹ

ekā [ēkā]

ekpo ọpẹ

noun ēkpō pūpā [ēkpō pūpā]

emon

noun ọtí [ɔtí]

ene

listenloadingplaying

eran

listenloadingplaying

noun ẹrān [ɛrān]

eran

listenloadingplaying

noun ẹrānkō [ɛrānkō]

eran ule

listenloadingplaying

noun ewúrẹ́ [ewúrɛ]

eru

listenloadingplaying

noun eérú [eérú]

erukpe

listenloadingplaying

noun īyānrìn [īja͂ri͂]

erun

listenloadingplaying

noun ọ̀gbẹlẹ̀ [ɔgbɛlɛ]

eweji

listenloadingplaying

ezolegwa

Méjìdínlógún [meʤidi͂logũ]

fa

fà [fa]

fue

wú [wú]

gbagbe

gbàgbé [gbàgbé]

gbe

gbẹ [gbɛ]

gigbo

gworo

wálẹ̀ [wálɛ̀]

hihe nze

listenloadingplaying

noun ńdánán [ndanã]

inan

listenloadingplaying

[ínͻ̃́] noun inú [inũ]

inon

inú [inṹ]

isa wewe

listenloadingplaying

noun ẹ̀kpà [ɛkpà]

itaba

listenloadingplaying

noun tábà [tábà]

ko

kọ̀ [kɔ̀]

ko

kọ́ [kɔ́]

kpe

pè [kpè]

megwalelọgbọ

ọgbọ̀n [ɔgbɔ͂]

megwalota

aádọ́rin [aadɔrĩ]

mi akpe

listenloadingplaying

mo

mui

gbémì [gbémì]

mukan

fọwọ́kàn [fɔwɔka͂]

obi

listenloadingplaying

noun ōbì [ōbì]

ode

ogun

ogungun

listenloadingplaying

[ogũgũ] noun ēgūn [ēgũ]

oka iyara

listenloadingplaying

[ͻkà ìjàrà] noun ọkà [ɔkà]

okan

okun

listenloadingplaying

noun òkūn [òkũ]

okunrin

noun ọkunrin [ɔkũri͂]

ole

olè [olè]

oluwa

ọlọ́run [ɔlɔọhũ]

Olùkùmi

Olùkùmi

listenloadingplaying

omin

listenloadingplaying

noun ōdò [ōdò]

onyon

ori

listenloadingplaying

[ori] noun ōrí [ōrí]

ota

ọgọ́ta [ɔgɔta]

otan

pārí [pārí]

ran

rán [rã]

ri

rí [rí]

so

gbẹ́lẹ̀ [gbɛ́lɛ̀]

ta

tā [tā]

tin

tì [ti]

tito

tūtọ́ [tutɔ]

uga

listenloadingplaying

noun yàrá [jàrá]

ugba

ugbo

uka ọwọ

listenloadingplaying

[ùka ͻ́wͻ́] noun eékọ́nán [eekɔna͂]

uko

listenloadingplaying

uko omakpe

uko ozo

ukozo

listenloadingplaying

uku

uregbe(Edo)

urin

listenloadingplaying

noun Īrin [Īrĩ]

uro

usẹ

iṣẹ́ [iʃɛ]

usẹ

listenloadingplaying

īṣẹ́ [īʃɛ]

uwọn

listenloadingplaying

[úwͻ̃́] noun ahọ́n [āhõ]

uza

jà [dЗa]

wiwu

wo

wole

wọlé [wɔlé]

yan

yàn [jàn]

yewa

rántí [ra͂tí]

zin

jí [ʤí]

zun

jùlọ [ʤùlɔ]

ẹtu

listenloadingplaying

noun fìlà [fìlà]

ẹyin

listenloadingplaying

noun ēyìn [ēyĩ]

ọgbọ

ọkọ

listenloadingplaying

noun ọkọ́ [ɔkɔ́]