An example search has returned 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

abẹ

listenloadingplaying

agho

noun awó [awó]

akan

listenloadingplaying

noun

ale

listenloadingplaying

noun īlè [īlè]

anani

arhen

lọ [lɔ]

awieron

bùjẹ [búʤɛ]

awo

Babaláwo [babalawo]

ba

noun bàbá [bàbá]

buegwa

da

dà [dà]

dudu

sùn [sũ]

duro

dúró [dúró]

ebubẹ

listenloadingplaying

noun ērūkū [ērūkū]

eduwe

listenloadingplaying

noun adìyẹ [ādìyɛ]

efalegwa

Mẹ́rìndínlógún [mɛri͂di͂logũ]

egbogbo

listenloadingplaying

eghin agho

eghiran okiren

[eriNa okire~]

egho

listenloadingplaying

noun ōwó [ōwó]

egigan

listenloadingplaying

egon obinrin

noun

emon

noun ọtí [ɔtí]

erighan

noun

erin

listenloadingplaying

noun erīn [erīn]

erin

listenloadingplaying

noun ōrīn [ōrĩ]

erin

ẹ̀rīn [ɛrĩ]

erinlegwa

mẹ́rìnlá [mɛrìnlá]

erun

listenloadingplaying

noun ọ̀gbẹlẹ̀ [ɔgbɛlɛ]

erẹfunmi

ewe

listenloadingplaying

noun ēwē [ēwē]

ewe titun

rúwé [ruwe]

ezo

listenloadingplaying

noun ejò [eʤò]

fifun

fūnfūn [fũfũ]

gba

mú [mṹ]

gbigba

gwo

gbẹ́ [gbɛ́]

han

fihàn [fīha͂]

hare

sáré [sáré]

hihe nze

listenloadingplaying

noun ńdánán [ndanã]

ho

jù [jù]

hurun

pā [kpā]

ifẹnfẹn

noun

ighoro ngbe

noun kóró [kóró]

iji

listenloadingplaying

noun īgī [īgī]

iji

listenloadingplaying

noun īgī [īgī]

ile

listenloadingplaying

noun ìlú [ìlú]

ine

oókān [oóka͂]

isa wewe

listenloadingplaying

noun ẹ̀kpà [ɛkpà]

ito

tọ̀ [tɔ]

ko

kọ́ [kɔ]

lo

lọ̀ [lɔ]

lui

ma

mọ [mɔ͂]

ma

mọ [mɔ͂]

ma

ṣē [ʃe]

makpe

listenloadingplaying

megwalelozin

aádọ́ta [aadɔta]

megwalota

aádọ́rin [aadɔrĩ]

obi

bímọ [bímɔ͂]

obi

listenloadingplaying

noun ōbì [ōbì]

ogba

ogede

listenloadingplaying

noun īlá [īlá]

oka

listenloadingplaying

[ͻkà] noun jééró [ʤero]

okan

oke oko

listenloadingplaying

oko

noun ọkọ [ɔkɔ]

omokunrin

noun ọkùnrin [ɔkũri͂]

ona

ono

Tú [tú]

otutu

owu

listenloadingplaying

noun òwú [òwú]

oyin

listenloadingplaying

noun oyīn [ōjĩ]

pada

padà [pada]

pepeye

listenloadingplaying

noun pẹ́pẹ́yẹ [pɛpɛyɛ]

pipon

pūpā [kpūpā]

ri

rí [rí]

rire

fẹ́ràn [fɛ́rã]

rirun

rùn [rũ]

si

ṣí [ʃi]

sun

yàgbẹ́ [yagbɛ]

sunkwale

kúnlẹ̀ [kũlɛ]

tin

tì [ti]

tito

tūtọ́ [tutɔ]

titun

udi

listenloadingplaying

[udí] noun ídì [ídì]

ugbo

Ugolobu

listenloadingplaying

uhari

listenloadingplaying

noun kàǹgā [ka͂ngā]

uko

listenloadingplaying

uko ozo

listenloadingplaying

noun ògìnìtì [ògìnìtì]

ule

listenloadingplaying

noun īlé [īlé]

unzẹ

listenloadingplaying

noun óúnjẹ [óũjɛ]

uregbe(Edo)

uru

listenloadingplaying

noun ìrù [ìrù]

uwọn

listenloadingplaying

[úwͻ̃́] noun ahọ́n [āhõ]

wa

ẹdọ

ẹyẹ

listenloadingplaying

noun ẹyẹ [ɛyɛ]

ọwọ

listenloadingplaying

[ͻ́wͻ́] noun ọwọ́ [ɔwɔ́]