An example search has returned 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

ada

listenloadingplaying

noun àdá [àdá]

agban

listenloadingplaying

[agbã̀] noun ẹ̀kẹ́ [ɛ̀kɛ́]

aghọ ọhẹ

listenloadingplaying

noun bàtà [bàtà]

akan

listenloadingplaying

akpaka

listenloadingplaying

[akpáká] noun àgbàdō[àgbàdō]

aso

listenloadingplaying

noun āṣọ [āʃɔ]

awieron

bùjẹ [búʤɛ]

ba

dì [dì]

ba miikpe

buru

bàjẹ́ [baʤɛ]

din

dín [di͂]

dua

kọjá [kɔʤá]

dudu

sùn [sũ]

duro

dúró [dúró]

egbon

noun àgbà [àgbà]

epe

bú [bú]

eran

listenloadingplaying

noun ẹrānkō [ɛrānkō]

erin

ẹ̀rīn [ɛrĩ]

eta

ẹ̀tā [ɛtā]

etalegwa

mẹ́tàlá [mɛtàlá]

ewe

ewe titun

rúwé [ruwe]

ezolegwa

Méjìdínlógún [meʤidi͂logũ]

fue

wú [wú]

gbo

gbó [gbó]

gigbo

gwo

gbẹ́ [gbɛ́]

hihan

ho

jù [jù]

ifẹnfẹn

noun

ifẹnfẹn

noun ẹ̀fōn [ɛfõ]

ighoro ngbe

noun kóró [kóró]

inon

inú [inṹ]

irinmu ni

irumu

listenloadingplaying

[ìrũ̀mũ̀] noun īrūngbọ̀n [īrūgbɔ͂n]

isa wewe

listenloadingplaying

noun ẹ̀kpà [ɛkpà]

itaba

listenloadingplaying

noun tábà [tábà]

itikun

listenloadingplaying

noun àtàn [àtã]

ito

tọ̀ [tɔ]

itọ

listenloadingplaying

[itͻ́] noun ītọ́ [ītɔ́]

izo

listenloadingplaying

noun ōjọ́ [ōjɔ́]

kikan

kún [kṹ]

kokan le ogbo

le

ma

mọ [mɔ͂]

mo

mui

gbémì [gbémì]

obi

listenloadingplaying

noun ōbì [ōbì]

obuko

listenloadingplaying

noun òbúkọ [òbúkɔ]

ode

ogba

ogbe

ogho

listenloadingplaying

noun ìwō [ìwō]

ogungun

listenloadingplaying

noun ōgūn [ōgữ]

oke

listenloadingplaying

noun àpátā [àpátā]

oko

listenloadingplaying

[ókó] noun okó [okó]

oko

listenloadingplaying

noun ōkō [ōkō]

oko

noun ọkọ [ɔkɔ]

ole

olè [olè]

oma keke

ona

onin

ono

Tú [tú]

osi omi

tutù [tútù]

oton

ọ̀tún [ɔtṹ]

otutu

owo udo

owudo

listenloadingplaying

oyun

ozin

ogójì [ogóʤì]

ozu orun

listenloadingplaying

noun

pada

padà [pada]

pipon

pūpā [kpūpā]

ri

rí [rí]

san

sūnkún [sũkũ]

so

gbẹ́lẹ̀ [gbɛ́lɛ̀]

sunkwale

kúnlẹ̀ [kũlɛ]

titun

to

udi

listenloadingplaying

[udí] noun ídì [ídì]

udo

listenloadingplaying

noun ōdó [ōdó]

uga

listenloadingplaying

noun yàrá [jàrá]

Ugbuba

listenloadingplaying

ugun

noun gúnūgún [gúnũgũ]

uho

listenloadingplaying

[uhó] noun òbò [òbò]

uka ọwọ

listenloadingplaying

[ùka ͻ́wͻ́] noun eékọ́nán [eekɔna͂]

uko ozo

listenloadingplaying

noun ògìnìtì [ògìnìtì]

ukomakpe

listenloadingplaying

uku

kú [kú]

ule

listenloadingplaying

noun īlé [īlé]

uregbe(Edo)

urin

listenloadingplaying

noun Īrin [Īrĩ]

uwolo

listenloadingplaying

uwọn

listenloadingplaying

[úwͻ̃́] noun ahọ́n [āhõ]

wiwo

wúwō [wúwō]

ze

dáùn [dáũ]

ze

jẹ [ʤɛ]

ẹmọn

listenloadingplaying

noun ọtí [ɔtí]

ọbẹ

listenloadingplaying

noun òbẹ [ɔ̀bɛ]

ọra

listenloadingplaying

[ͻ̀rà] noun ọ̀rá [ɔ̀rá]