An example search has returned 50 entries

amra

adj. unripe

araruut

n. arrowroot

arupwip

n. stick magically treated wild cane around garden plants

iatkapukopweil

n. kind of tree

iaviapai

n. sweet potato

kalaka

n. kind of tree

kamatoa

n. kind of taro (elephant ear)

kamɨr

n. Heliconia

kapis

n. cabbage

kapwia

n. leaf (often smoked)

karpɨkarpɨk

n. coconut: very soft meat, stage 2

kasuke

n. kind of vine

kolei

n. sweet potato

kumum

n. banana-leaf

kwankurkur

n. arrow shaft

kwatihi

n. flower

lipog

n. kind of tree

magko

n. mango

nalɨv

n. tree (flame tree)

napgɨn

n. friut tree (generic, excludes bananas)

natriis

n. kind of tree

natɨm

n. kind of tree

nausilupɨkom

n. coconut: green husk, soft meat, sweet water, stage 3

nihinien

n. coconut-milk

nikweto

n. fern tree

nimituak

n. high prestige yam

nimusukwe

n. decayed stump

nouanamwɨl

n. tree (palm)

nouanehapwiit

n. sap

noun

n. fish poison

noun

n. poison (for fish)

nukwanaha

n. kind of tree

nulkasɨk

n. kind of vine

numwanakɨn

n. garden-magic

nuni

n. seed, internal portion

nɨmnava

n. kind of sugarcane

nɨmwal-

n. leaf

nɨmwankɨviu

n. tree (pandanus)

nɨmwataiakɨm

n. kind of sugarcane

nɨpiep

n. kind of wild cane

nɨproou

n. kind of tree

nɨpɨrɨm

n. kind of vine

nɨruw

n. sugarcane

oua

v. bear fruit

pampu

n. bamboo

pɨtete

n. kind of sweet potato

rais

n. rice (loan: English)

rikarik

n. kava sprout

sɨkausɨkau

n. blight

tute

n. variety of kava