Your search for the question expression ya’ particle for tag questions
has returned 11 entries

ya’

particle for tag questions

Díí jį́ Nida’iiníísh ’áko shį́į́ nihich’į’ nida’iil, ya’?

today Friday then.maybe 1pl-toward 1pl-payment.I Q

Doo b bééhózin da ya’?

neg 3-with 3-know.CI neg Q

Da’ Ron saad nináánéíłkaah ya’?

Q Ron word 3-3-investigate.I Q
listenloadingplaying

Ron’s investigating words again?

Dibé nee hólǫ́, ya’?

sheep 2-with 3-exist.NI Q

Na’nízhoozhígóó deeyá, ya’?

Gallup-toward 2-go.sg.F Q

Dichin nínízin ya’?

hungry 2-want.NI Q