Your search for the question expression da’ particle for yes/no questions
has returned 12 entries

da’

listenloadingplaying

particle for yes/no questions

Da’ dibé nee hólǫ́?

Q sheep 2-with 3-exist.NI

listenloadingplayingSpeaker: Tyler TinhornlistenloadingplayingSpeaker: Tyler Tinhorn

Do you have sheep?

Da’ naadą́’ísh nee hólǫ́?

Q corn-Q 2-with 3-exist.NI
listenloadingplaying

Do you have corn?

Da’ Ron saad neiiłkaah?

Q Ron word 3-3-investigate.I
listenloadingplaying

Is Ron studying words?

Da’ Ron saad nináánéíłkaah ya’?

Q Ron word 3-3-investigate.I Q

Ron’s investigating words again?

Da’ shééhonísin?

Q 1-2-know.NI

listenloadingplayingSpeaker: Natalie R. DesideriolistenloadingplayingSpeaker: Lorene B Legah

Do you know me?

Shoo sitsóí, da’ Na’nízhoozhigóó nił ’adeeswod?

hey 1-grandson Q Gallup-to 2-with 2-go.F
listenloadingplaying

Hey grandson, are you driving to Gallup?

Da’ Ron yiską́ągo saad neidoołkah?

Q Ron tomorrow word 3-3-investigate.F

Da’ chidíísh bee hólǫ́ doodaii’ ni daats’í chidí nee hólǫ́?

Q car-Q 3-with 4-exist.NI or 2 maybe car 2-with 4-exist.NI

Da’ dichin nínízin?

Q hungry 2-want.NI