Your search for the mode Iterative (R)
has returned 46 entries

Daango k’ééda’dilyééh nt’éé’ t’áádoo k’ééda’diilyáa da.

spring-GO 3-plant.R past NEG 3-3-plant.P NEG

Shicheii haastihgo łáháda ninálnish.

1-grandfather 3-become.old.P-GO seldom 3-work.R

T’áádoo shich’į’ béésh nídiiłts’į́hí

NEG 1-to phone 2-call.R-Í

Ha’a’áahgo shilį́į́’ bá niná’áshjoł.

east-GO 1-horse 3-for again-1-feed.NCM.R

Shíká ’anánílwo’ doodago’ t’áadoo shaa nánít’į́ní!

1-after indef-help.R or just-neg 1-about 1-2-bother.NI-neg

’Ahwééh náshdlį́į́h áádóó naanishgóó yishááh.

coffee again-1-drink.R then work-toward 1-go.I
listenloadingplaying

I drink coffee and then I go to work.

’Áłchíní bi’éé’ náádaségis.

children 3-clothes 3-1-wash.R

listenloadingplayingSpeaker: Johnny HarveylistenloadingplayingSpeaker: Jennifer Reyes Morgan

I will wash the children’s clothes again.

’Áshįįh Bii’ Tóodi níyáago dził bąąh hanáádeesh’nah.

Salt.Lake.City-at 1-go.P-GO mountain 3-on again-1-climb.R

listenloadingplayingSpeaker: Devon DennylistenloadingplayingSpeaker: Devon Denny

When I go to Salt Lake, I will climb mountains again.

’Ashiiké yázhí nináádaa’né.

boys young pl-3-play.R
listenloadingplaying

The boys are playing again.

Ayóó biká ’anáshwo’.

often 3-for 1-help.R
listenloadingplaying

I help him/her a lot.

Chahash’ohjí ch’ínááhoníshóó’.

brush arbor-JÍ out-again-area-sweep.R

listenloadingplayingSpeaker: Wallace DalelistenloadingplayingSpeaker: Jennifer Reyes Morgan

I swept the brush arbor again.

Chidí t’ą́ą́’ nináníłbą́ą́z.

car just 3-1-reparked.R

listenloadingplayingSpeaker: Wallace DalelistenloadingplayingSpeaker: Jennifer Reyes Morgan

I backed in the car again.

Díí jį́ ’áłchíní nááda’ołta’.

this day children again-pl-3-study.R
listenloadingplaying

Today, the children are in school again.

Hastóíí dóó sáanii k’inááda’didlé.

3-men and 3-women planting.again.PL.R
listenloadingplaying

The men and women are planting again.

Hooghandóó ch’ínáshdáahgo dibé nánásh’įįh.

home-from 1-go.outside.R-GO sheep 1-look.R
listenloadingplaying

When I go out of the house I check on the sheep.

Kingóó ’anááda’iisdee’.

town-to again-pl-3-go.R

listenloadingplayingSpeaker: Johnny HarveylistenloadingplayingSpeaker: Jennifer Reyes Morgan

Everyone went to town again.

Kwii ’áłah ’aleeh léi’ hasht’e náádahojidlééh.

here together meet since prepare again-pl-area-4-tidy.up.R
listenloadingplaying

There will be a meeting here, it is being tidied up again.

Kwii nináá’nísh’aah.

here again-3-1-place.R
listenloadingplaying

I will place it here again.

Shideezhí náneeskaadí ’ánáánéídlééh.

1-younger.sister tortilla 3-3-make.R
listenloadingplaying

My younger sister is making tortilla again.

Shimá bighangóó náshdáahgo łééchąą’í baná’ástso’.

1-mother 3-house-toward again-1-go-GO dog 3-again-1-feed.R
listenloadingplaying

Whenever I go to my mother’s house, I feed the dog.

T’áá kintahdi ’ííyą́ą́’ nidi náá’áshdą́.

just town-at 1-eat.P but 3-1eat.R

listenloadingplayingSpeaker: Johnny HarveylistenloadingplayingSpeaker: Jennifer Reyes Morgan

I ate in town, but I am eating again.

Tónaneesdizígóó bił ’anáá’oolwod.

tuba.city-to 3-with again-3-drive.R
listenloadingplaying

S/he drove to Tuba City again.

Ts’ídá ’iishxáashgo shiyáázh bił ná’ílwod.

about 1-to.sleep 1-son with 3-drove.in.again.R
listenloadingplaying

As I was about to take a nap, my son drove in again.

Tsiiyi’di náá’dzítseeł yiits’a’.

forest.up.to 4-again.chop in.sound.R
listenloadingplaying

It sounds like he’s chopping wood in the forest again.

Na’nízhoozhídi Naasht’éshí ’Atsá’jí yee nááda’alzhish.

gallup.at Zuni.people eagle-way 3-with again-pl-3-dance.R

’Áshįįh Bii’ Tóógóó náádísdzáago dziłghą́ą́’ hanáádeesh’nah.

Salt.Lake.City-toward again-1-go.F-GO mountain-back again-1-climb.R

T’áá ’ákwíízhíní tó dah siyínígóó ’ałnánáshdááh.

every summer lake-toward again-1-go.R

Shimá bighangóó náshdáahgo łééchąą’í baná’ástso’.

1-mother 3-house-toward again-1-go-GO dog 3-again-1-feed.R

néishjį́į́h

Iterative Mode: 1-become.black.R

listenloadingplayingSpeaker: Tyler TinhornlistenloadingplayingSpeaker: Lorene B Legah

I will become black, get sunburned again and again

Na’nízhoozhígóó náádínídzáago háadish ’adeeshį́į́ł nínízin?

Gallup-toward again-2-go.R-GO where-Q 1-eat-F 2-want.NI

’Ahwééh náánááshdlą́ą́’.

coffee again-1-drink.R

Ch’ééh jiyáán náánááshdą́ą́’.

watermelon again-1-eat.R

listenloadingplayingSpeaker: Lorene B LegahlistenloadingplayingSpeaker: Lorene B Legah

I ate watermelon again.

Łáháda ’ach’íí’ náshdį́į́h.

now.and.then rolled.intestine 1-eat.R

Ch’ééh jiyáán náshdį́į́h ’áádóó tó náshdlį́į́h.

watermelon again-1-eat.R then water again-1-drink.R

listenloadingplayingSpeaker: Lorene B LegahlistenloadingplayingSpeaker: Lorene B Legah

I eat watermelon then I drink water.

’Ayóo deesk’aazgo beeldléí ditánígíí biih násh’nah.

very cold-GO blanket 3-thick.NI-ÍGÍÍ 3-into 1-crawl.R