Your search for the question expression B-ya’ particle for tag questions
has returned 11 entries

Díí jį́ Nida’iiníísh ’áko shį́į́ nihich’į’ nida’iil, ya’?

today Friday then.maybe 1pl-toward 1pl-payment.I Q

Doo b bééhózin da ya’?

neg 3-with 3-know.CI neg Q

Da’ Ron saad nináánéíłkaah ya’?

Q Ron word 3-3-investigate.I Q
listenloadingplaying

Ron’s investigating words again?

ya’

Dibé nee hólǫ́, ya’?

sheep 2-with 3-exist.NI Q

Na’nízhoozhígóó deeyá, ya’?

Gallup-toward 2-go.sg.F Q

Dichin nínízin ya’?

hungry 2-want.NI Q