An example search has returned 100 entries

aimbatambwie

harimloadingplaying

n

aimbwa nambwa

harimloadingplaying

n phrase

aimbwa nɨmbwa

harimloadingplaying

n phrase

aimpwanamba

harimloadingplaying

n

ainbwa yaya

harimloadingplaying

n phrase

ainbwa yaya tumkum kɨntamun

harimloadingplaying

n phrase

aka kakantʃimbim

amae

harimloadingplaying

n

antoprokoimpimpiawin

harimloadingplaying

apa

arapundi

harimloadingplaying

n

aɣwaya

bɨndi

harimloadingplaying

n

cemundi

harimloadingplaying

n

ciget

harimloadingplaying

n

ecemba

edʒimbuk

harimloadingplaying

n

hainba yaya

harimloadingplaying

n phrase

kabɨkɨnramu

harimloadingplaying

n

kae mbwɨya

kakintʃɨn

kambraman

kamʷaŋ

harimloadingplaying

n

kapakmae

karabin boana

kus wanga para

harimloadingplaying

n

kɨntamun

kɨntɨban

harimloadingplaying

kɨntɨpamɨnda

kɨrik popopodʒi tugum

harimloadingplaying

n

kɨrik popopodʒige

harimloadingplaying

n

makam

makanta

maŋga

mbunasik

mbwin sɨpa

mbwisɨpa

harimloadingplaying

n

mikmanka

harimloadingplaying

n

monaŋ

mui kapa

mɨm kɨtɨban yoɣwe

harimloadingplaying

n

mɨnis

mɨnis maŋga

mɨnis vim

harimloadingplaying

n

nai

harimloadingplaying

adv

nam

nambraik

nampre

harimloadingplaying

n

namtambɨya

nan kaka yibimtʃinman

nan kayaɣai yibindʒiman

harimloadingplaying

v

nan kayaɣai yivindʒiman

harimloadingplaying

v

nan yibimtʃinman

nan yivindʒiman

harimloadingplaying

v

nandai ibanbu

harimloadingplaying

v

nankakaka marikin

harimloadingplaying

v

nankaɣaindʒin

harimloadingplaying

niŋ James

niŋ kantamun yaya aunta

niŋ kɨrɨbisik

okwaya

panɨmbɨk

panɨmbɨk kɨra

pea wintop

harimloadingplaying

piyawe mɨnanɨm

pɨbwip kɨpa

harimloadingplaying

n

tam

tam kwaya

harimloadingplaying

n

tandiŋ

tanmak

harimloadingplaying

n

tarɨmwaek

tea wintop

harimloadingplaying

teya

tokoentok

harimloadingplaying

n

tokwempɨk

tugum aimbwa

harimloadingplaying

n

tɨpa

harimloadingplaying

n

umbukunda

harimloadingplaying

n

umbuyu kunda

harimloadingplaying

n

umbuyu kunda

harimloadingplaying

n

umbuyukunda

harimloadingplaying

n

unduŋ

harimloadingplaying

n

vin

harimloadingplaying

n

wakɨn

harimloadingplaying

wamut

harimloadingplaying

n

wante

harimloadingplaying

n

wunuk

harimloadingplaying

n

yae

yae kɨmain

harimloadingplaying

n

yam

yampam

harimloadingplaying

n

yao

yao indʒambwa

yao kupa

yau

harimloadingplaying

n

yau kɨmain

harimloadingplaying

n

yaya imbɨya tumkum kɨntamun

harimloadingplaying

n phrase

yimkire

harimloadingplaying

n

ɨndi

 ̰