An example search has returned 50 entries

ahn ei pwoud nohno

n. mother-in-law

apwal

adj. hard

epwiki

adj. hundred

ia wen pweine?

n. how much

iahd

n. when

iding

grind

kaikai

listenloadingplaying

n chin

kamwarak

listenloadingplaying

noun sow

karakar

have fever

kaselel

adj. beautiful

kemehla

kill

kisin leh

n. pond

koaruhsie

adj. every

kohl

n. gold

kuk

v. cook

lahng

listenloadingplaying

n. sky

liohdi

n. widow

longalap

listenloadingplaying

noun bee

lowe

listenloadingplaying

n tongue

lulida

v. set on fire

masak

v. fear

mat (wahntuhke)

adj. ripe

medek

n. pain

men nimpil

v. thirsty, be

met

n. now

mwahmw

listenloadingplaying

noun fish

mwengehn menseng

have breakfast

nan pwehl

listenloadingplaying

n. ground

neh

n leg

nei serepein

listenloadingplaying

noun daughter

ouraman

n. dream

pali sokohiek/ samwalahr

adj. left

pihk

listenloadingplaying

n. sand

pilen dihdi

n milk

pipihs

v. urinate (piss)

pisek

adj. free

pohnese

v. recognize

pwihk

listenloadingplaying

pig

pwutak

n. boy

rien ei pahpa ohl

n. paternal uncle

sendin lepelepe

n thumb

silisek

adj. thirty

tikitik

adj. little

toantoal

adj. black

tuhke

listenloadingplaying

n. tree

uhk

n. net

wehi

n. turtle

wehwehki

v. understand

weneisek

adj. sixty

wisekesek

v. wet, become