Your search for * has returned 54 entries

abangane

friends

amabhanana

bananas

amadada

ducks

amakama

combs

amalele

ladders

amaphupho

dreams

amaphuphu

young birds

amatshui amathathu

thirty

amawuwu

cockroaches

amaxoxo

frogs

bulala

verb kill

hlala

verb sit

ibhanana

banana

idada

duck

iganga

forest

ilele

ladder

incingo

fences

inqina

eland

iphupho

dream

iphuphu

young bird

isibhakabhaka

sky

isiduli sobunyonyo

ant hill

isihlahla

noun tree (not log)

isisu

noun belly (lower part of body, abdomen)

isithathu

third

itshebetshebe

noun sand (opposite to following)

itshumi lanhlanu

fifteen

iwuwu

cockroach

ixoxo

frog

iziduli zobunyonyo

ant hills

izihlahla

trees

kuthathu

three

lala

verb sleep

lala ngomhlubulo

verb lie (on side, recline)

obaba

fathers

obabakazi

paternal aunts

obabazala

fathers-in-law

ogogo

maternal grandmothers

ogogo

paternal grandmothers

okuyindingilizi

adjective round

omama

mothers

omamazala

mothers-in-law

phapha

verb fly

ubaba

father

ubabakazi

paternal aunt

ubabazala

father-in-law

ubunyonyo

ant

ubunyonyo

ants

ugogo

maternal grandmother

ugogo

paternal grandmother

ululwane

bat

umama

mother

umamazala

mother-in-law

uqhuqho

malaria