An example search yadzosera 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

#beka/ svira

ese

#chema

amwe

#erenga

zhinji

anasezara

apo

baya

-cheka, -kuma

baya

-dambura

beka

huro

bikwa

bondhlo

buwe

chengeta

-pfira

chigqoko

chizera

detserwa

muchero

dhawana

doko

adjective

dzama

fenzi

gara

mvere

gaya

hove

godo remushana

mwedzi

gomo

noun

gore

gwande

gwinya

ichichi

pronoun

imbwa

teererakuzadzisaplaying

noun

itsva

adjective

ivona

jecha

noun

kamu

kasira

khamba

kunaya

teererakuzadzisaplaying

verb (infinitive)

kura/ sharuka

kurhya

verb

madzimbuya

madzitaita

mafuriramudenga

magadhini

verb

makamu

makava

makodzi

makumi matatu

manera

maoko

-ora (rot)

mapuwe

marwadzo

matama

ivhu, pasi

mazvarira

mbeu

mbhwembhwe

mikorokondwo

minuhwi

miro

dzinza

miswe

muchero

mukadzi

noun

mukhondo

mukoma

mukuru

munthukadzi

muromo

-kure

mutezo

mwedzi

mwedzi

mweni

na

na

ndapota

ndi- inini

pronoun 1.sg

ndinokuona

ngekuti

ngwena

nwa

verb

nyanga

teererakuzadzisaplaying

noun

nyangadzwa

nyeredzi

noun

pa

verb

panapa

petuka

-nwa

pofomara

sei

shiri

shwinya

-totesa

suka hembe

-pukuta

sununthuka

tengesa

-furidza

thamba

tonthora

adjective

tsiyo

-chena

usiku

vakororo

vasharuka

zuwa

noun

zvakadini

zvikepe

zviuno

zviuno