An example search yadzosera 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

#beka/ svira

ese

#bika

kwete

#itsa

motsi

#kwira

#tsenga

chii

akawanda

adjective

andizi kukuona zuro

apo

ata

verb

babamukuru

baya

-cheka, -kuma

bere

buda mata

-sveta

buri

buwe

verb

buwe

chimukhombo

chirebvu

mhute

chiremwaremwa

chiropa

teererakuzadzisaplaying

noun

da

-geza

dema

noun

denga

enda kooata

mhuka

fupi

gaya

goronga

gunwe guru

hanga

huki

hwarira

nhenga

kambuyu

kamu

khumura

-bata, -pfunda

kunaya

teererakuzadzisaplaying

verb (infinitive)

kura/ sharuka

mabhasikiti

mabirira

mabvazuva

madzimambo

magaro

jecha

makamu

makava

makhadza

makonye

makonzo

makoronga

makunguwo

manera

marenje

-pedo

marutso

masekwe

matenga

mazuwa

mbhukuta

mhatso

miro

noun

miromo

-rudyi

miswe

mitauro

mkunda mukuru

mukoma

mumbuti

teererakuzadzisaplaying

noun muti

munda

verb, transitive

munthu

noun

munuhwi

museye

mvuu

mwedzi

teererakuzadzisaplaying

noun

ndaa

ndebvu

kunaya

ndinokuona mangwani

ntharaunda

nthoro

nyanga

teererakuzadzisaplaying

noun

nyarara

nyati

pa

verb

penya

-pfupi

phaiphi

verb

pofomara

rapa

ziso

ruma

verb

rwara

sezara

shakani

teererakuzadzisaplaying

noun

shata

sheka

zai

taita

tambo yeuta

thyisa

munhu

tsvuku

noun

uchi

utahwadande

vaisa

vanun’una

vavhimi

vazakazi

zana

zvakadini