An example search yadzosera 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

#itsa

motsi

#iwa

-fara

#tsenga

chii

amwa

-baya, -junga

anasezara

andikuoni mangwani

babamukuru

boshwe

buwe

chigqoko

chiinyi

chikepe

chikokora

-pisa

chirebvu

mhute

chisime

dandemutande

dema

noun

diti

gore

dutu

fenzi

ganya

geza bvudzi

-zvuva, -dhonza

guka

gumi neshanu

gwinyiso

hotsira

-rara

huru

adjective

itsvo

-tsiura, -ruramisa

khaba

nyama

kunaya

teererakuzadzisaplaying

verb (infinitive)

kuretu

madhawana

mafuriramudenga

makamu

makukurume/machongwe

makumi masere

makumi matatu

makunguwo

manyambiri

manyanga

mapanga

masaki

mashoko

verb

mazana masere

mazana mashanu

mazita

mbhembhwe

mhatso

mitsipa

zita

mphururuka

teererakuzadzisaplaying

verb bhururuka

mu

muisa

teererakuzadzisaplaying

noun murume

mukoma

munuhwi

mwedzi

na

naka

adjective

ndwara

teererakuzadzisaplaying

noun nzara

neti

njira

verb intr.

nthiyi

nyuchi

nzeye

dota

ona

-sona

pa

verb

panapa

papamira

-onda

pesana

-vhima

phaphu

na-, ne-

qaya

ndi, ini

rurimi

saki

santho

shango

shoshwe

shumba

siya

nyanga

svipa

tambo

tambo

tenga

apo

teya

-sumuka, -simuka, -mira

tombomutiza

tsinga

uchi

unondiona

vanun’una

vanun’una

vapfumbamwe

vavhimi

vhura

muromo, mukanwa

zina/ bizo

adjective

zita

zona

zvimukhombo

zvinoitika

zviri nani

zviroto

zvituka

zviuno