An example search yadzosera 100 entries

#bata

ani

#chema

amwe

#mama

imwe

#mbonya

rini

#tiza

-reba

andiziyi

babamukuru

betepeswa

bhuya

-shambira

boshwe

chikokora

-pisa

chipi

chitsitsinho

-twasanuka

chizera

churu

dama

huruva

denderedzwa

adjective

denga

ema

verb

godzi

gongo

gumi nembiri

hnuhwidza

-rarama

hochi

hove

huro

teererakuzadzisaplaying

noun

imbwa

kasira

khaba

nyama

khumura

-bata, -pfunda

kurhya

verb

madhaka

madhawana

magaro

-gomara

matai

matandemutande

matumbu

-tsetseka

mazana mashanu

mazita

mboro

mimbure

mitauro

mkunda mukuru

mpheni

mphepo

noun

muchero

mudzindo

noun

muhudho

moto

mukono

noun

mumbuti

teererakuzadzisaplaying

noun muti

munthu

noun

murhyo

muriro

teererakuzadzisaplaying

noun moto

mutauro

mvura

noun

mwedzi

mweni

ndakakupa mare

ndani

ndwara yechikunwe

ndwara yechikunwe

gore

neti

ngqondo

nyanza

nonoka

nthunga

nvanasikana

nyarara

musana

nyati

nzou

ora

penya

-pfupi

qonda

rabha

kudya, -dya

reketa

-uraya

rema

rufu

hutsi

rurumi

teererakuzadzisaplaying

noun rurimi

santho

sekuru

shama

-imba

shata

shato

shoko

sununthuka

tambo yeuta

tatura

-mbururuka

tsinga

twumbuyu

usiku

uta

vaisa

vakwambo

vakwambo

vamuna

zanda

noun

zvidhoma

zvigumbu

verb, intransitive

zvikunwe

zvikunwe zvidoko

ku, kuna, pa, pana

zvisingaitiki