An example search yadzosera 100 entries

#kwira

banga

bata

gwati

chengeta

-pfira

chero

chigqoko

chikunwe chekutsoka

chipi

doko

adjective

fa

verb

fema

ino

furidza

gadhini

ganya

gara

verb

gava

girini

noun

gomo

noun

gwinyiso

haiwa

huki

huro

hwarira

nhenga

imbwa

teererakuzadzisaplaying

noun

iwewe

pronoun 2.sg

kamu

kanga

mwana

kuwona

teererakuzadzisaplaying

verb (infinitive)

mabhasikiti

mabizo

madeekoni

noun

madzitete

mafuta

makamu

makore

makumi mana

makwapa

-zvimba

mapako

mare

marutso

matai

mbeya

mbuya

mhatso

minda

miro

noun

miro

dzinza

mphepo

noun

mu

mudzindo

noun

mukaka

dai, nana, kana

mukhondo

mukwambo

mumbure

mumbuti

teererakuzadzisaplaying

noun muti

muriro

teererakuzadzisaplaying

noun moto

mushana

jenaguru

nasirira

ruoko

ndani

ndombi

ndwara

ndwara yechikunwe

gore

neti

ngoma

ngwena

nonoka

nthiyi

nthoro

nyanza

nzeye

teererakuzadzisaplaying

noun nzeve

oma

adjective

oma

oma

murume

pashi

pesana

-vhima

petuka

-nwa

pfinya

-rova, -bhura

pisha

teererakuzadzisaplaying

noun pisa

santho

seja

sekwe

shango

shiri

shoko

shoshwe

shwinya

-totesa

sona

-nzwa

suwiti

tamba

tsoka

thamba

tsoka

noun

tsvaira

-taura, -ti

uya

verb

vakoma vakuru

vana

vapfumbamwe

varongomuna

varumbwana

wakatheya kugume pamaqomo pega

teererakuzadzisaplaying

phrase akabhadhara kusvika padanga chete

ziyana

mafuta