An example search yadzosera 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

anani

andichakupi mare

auzi kundiona

bhegi

bhiriji

boko

teererakuzadzisaplaying

noun

chena

noun

chengeta

-pfira

chighubhu

chituka

chizera

denderedzwa

adjective

dhawana

dzorora

verb

enda kooata

mhuka

erera

mukadzi

fa

verb

fema

verb

fema

fembedza

-tya

fupi

gadhini

geza bvudzi

-zvuva, -dhonza

gongo

guka

gumi naimwe

hanga

hove

iba

inda

teererakuzadzisaplaying

noun

iwewe

pronoun 2.sg

khovha

kuthya

madhaka

madzimainini

madzisekuru

madzitete

maiba

makaya

makodzi

makumi mairi

manyambiri

manyambiri

maoko

-ipa

mapete

mapuwe

matai

mazino

mazuwa

mbeu

mbishi

mboro

mimba

miromo

-rudyi

mitezo

mphara

muchero

museye

mutezo

muvhimi

mvura

noun

mvuu

mwamuna

mwoyo

teererakuzadzisaplaying

noun

nthunzi

nyepa

vhudzi

nyeredzi

noun

nyoka

nzara

uswa

pa/kwa

pfinya

-rova, -bhura

reba

adjective

rema

remba

rurimi

santho

shato

shumba

simudzira

zamu

suwiti

tambo

tonthora

adjective

tsinga

tunda

-dvinya

twumbuyu

uraya

teererakuzadzisaplaying

verb

uta

vakoma

vakoma vakuru

vakwambo

vana

vavhimi

yelo

noun

zanda rehuku

ziya

teererakuzadzisaplaying

verb

zvigumbu

verb, intransitive

zvikunwe

zvisime

zvisingaitiki

zwa

teererakuzadzisaplaying

verb