An example search yadzosera 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

#erenga

zhinji

#tsenga

chii

akawanda

adjective

andikuoni mangwani

andiziyi

auzi kundiona

bhoila

boko

teererakuzadzisaplaying

noun

chibhakera

-zara

chikokora

-pisa

chikunwe

zuva

chikunwe chidoko

ruboshwe

chiroto

chituka

da

-geza

daira

denderedzwa

adjective

dhoyo

noun

enda

baba

enda kooata

mhuka

fema

ino

gaya

gonzo

gore

haiwa

hamba

teererakuzadzisaplaying

verb

hochi

huro

ibva

inda

iva

ganda

kambuyu

khumura

-bata, -pfunda

kuthya

mabhasikiti

mabvazuva

madhuba

makumi mana

makumi matatu

manera

mapanga

mapete

marwadzo

masaki

mavhiki

mazvarira

mbeu

teererakuzadzisaplaying

noun

mbhowani

mitezo

muhudho

moto

muisa

noun

muka

mukadzi

mukhuhlani

sino

munun’una

mushana

jenaguru

mwamuna

neti

ngazi

noun

nthoro

nthunzi

nyanga

teererakuzadzisaplaying

noun

nyanza

nyanza

nyuchi

pesana

-vhima

pinza

piri

numeral

pisha

-ona

reketa

-uraya

santho

sekuru

sekuru

shakani

teererakuzadzisaplaying

noun

shama

-imba

shata

shiri

noun

shumba

shumba

shwinya

-totesa

simudzira

zamu

tambo

tambo yeuta

thyisa

munhu

tsoka

husiku

unganidza

mudzimai

vakoma vakuru

vana

vatatu

wakandiona zuro

zamo

noun

ziya

teererakuzadzisaplaying

verb

zuro

zuwa

noun

zuwa rega rega

zvakadini

zvikunwe

zvinezvi

zvisingaitiki

zvituntha