An example search yadzosera 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

#cheka

shoma

#guma

andiziyi

ata

verb

auzi kundiona

bhasikiti

boshwe

chikokora

-pisa

chikunwe chekutsoka

chipara

chituka

dhakwa

china

dhawana

dzorora

verb

eshe

pronoun

eya

fara

femerera

fenzi

gara

verb

gongo

gumi nerongomuna

haiwa

hanga

ida

nzeve

itsvo

-tsiura, -ruramisa

kutsva

madeekoni

noun

madzimbuya

magaro

-gomara

makava

makodzi

makomo

makukurume/machongwe

makumi mana

makumi mapfumbamwe

makumi masere

makumi matanthatu

manyanga

mapete

maphaphiro

mbavha

mbeu

teererakuzadzisaplaying

noun

mbeya

mukhuhlani

mhepo

munda

verb, transitive

munuhwi

muriro

teererakuzadzisaplaying

noun moto

muromo

-kure

mushana

jenaguru

muswe

teererakuzadzisaplaying

noun

mutauro

mwoyo

-asviba

naka

adjective

ndinokuona

ndinorya zvibhaqa

teererakuzadzisaplaying

ndinodya zvihuta

ndinoziya

ngwena

nthoro

nthunga

nthunzi

nzara

uswa

nzou

ondoroka

pfira

-rwa

posa

numeral

rabha

kudya, -dya

rasha

-garira

sawara

shama

-imba

shambidza

-sunga

shango

shata

shato

shoko

shomani

shumba

svipa

teya

-sumuka, -simuka, -mira

tombomutiza

tsinga

tsiyo

-chena

tsiyo

-yero

urawa

ropa

uraya

teererakuzadzisaplaying

verb

vakoma vakuru

vakwambo

vanthu

vazukuru

vhiki

ziya

teererakuzadzisaplaying

verb

zizi

zvidhoma

zvigqoko

zvikunwe

zvikunwe

-tonhora

zvikunwe zvidoko

ku, kuna, pa, pana

zvinezvi

zvishambidze

-kanda

zvisingaitiki